סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 

איי. די. איי. ביטוח מסכמת רבעון שיא בפרמיות שהסתכמו בכ- 640 מיליון שקל

18/05/2017     עומר רגב  
הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו ברבעון בכ-12% לעומת אשתקד והסתכמו לשיא של כ- 533 מיליון שקל 

בנטרול השפעת הפרמיות המיוחסות למכרז עובדי המדינה (חשכ"ל) אליו החליטה החברה לא לגשת השנה, צמחו הפרמיות ברוטו בשיעור של 20%

הרווח הכולל צמח בכ- 79% לעומת אשתקד והסתכם בכ-41 מיליון שקל

התשואה להון עמדה ברבעון על כ-34.5%% בהשוואה לכ-19.7% ברבעון המקביל אשתקד

הערך הגלום של תיק הביטוח לזמן ארוך של החברה (ביטוח חיים ובריאות לטווח ארוך בלבד) ליום 31 בדצמבר 2016 גדל בכ- 14% ועמד על כ- 1.9 מיליארד שקל. ערך העסקים החדשים (VNB) הסתכם בכ- 288 מיליון שקל, גידול של כ- 13% לעומת שנת 2015


רביב צולר, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים לסכם רבעון חזק עבור החברה עם שיא בפרמיות וצמיחה חדה ברווח, אחרי הפרשה חד פעמית גבוהה אשתקד בגין מסקנות ועדת וינוגרד. הצגנו ברבעון שיפור נוסף בתוצאות אשר נובע בעיקר ממיקוד מתמשך ברווחיות החיתומית והמשך התייעלות באמצעים טכנולוגיים. לאחרונה התבשרנו על כך שהמשכנו להתקדם בדירוג המעסיקים המצטיינים במשק, סיכמנו על שותפויות אסטרטגיות משמעותיות חדשות ואנו רואים מגמה חיובית בכל תחומי הפעילות. בהסתכלות קדימה אנו מאמינים ביכולתנו להמשיך ולממש בהצלחה את התכניות העסקיות אותם אנו מקדמים."


דגשים לתוצאות הרבעון הראשון

 • פרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ- 12% והסתכמו בכ-533 מיליון שקל לעומת כ-474 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות בכל הענפים בהם פועלת החברה. 

 • הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו בכ- 8% והסתכמו בכ- 523 מיליון שקל לעומת כ- 485 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה. בנטרול השפעת הפרמיות ברוטו המיוחסות למכרז עובדי המדינה (חשכ"ל) אליו החליטה החברה לא לגשת השנה, צמחו הפרמיות ברוטו בשיעור של 22%.

 • הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך גדלו בכ-7% והסתכמו בכ-67 מיליון שקל לעומת כ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון לטווח ארוך צמחו בכ-13% לעומת אשתקד.

 • הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח בריאות צמחו בכ-20% והסתכמו בכ-50 מיליון שקל בהשוואה לכ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 • סה"כ הפרמיות ברוטו צמחו בכ-9% והסתכמו בכ-640 מיליון שקל לעומת כ-589 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות בכל הענפים בהם פועלת החברה.  בנטרול השפעת הפרמיות המיוחסות לחשכ"ל כאמור, צמחו הפרמיות ברוטו בשיעור של 20%.

 • הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח כללי גדל בכמעט פי 5 והסתכם ברבעון בכ-31 מיליון שקל לעומת רווח של כ-6.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מרישום הפרשה חד פעמית בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-30.5 מיליוני שקל בשייר לפני מס, בגין השפעה אפשרית של עדכון תקנות ההיוון של ביטוח לאומי.

 • הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחסכון לטווח הסתכם בכ-17 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ- 22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מגידול ביחס התביעות  שהיה נמוך במיוחד ברבעון המקביל אשתקד.

 • הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח בריאות גדל בכ- 7% והסתכם בכ-13 מיליון שקל לעומת כ-12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

 • הרווח לפני מס גדל בכ- 76% והסתכם בכ-62 מיליון שקל לעומת רווח של כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

 • הרווח הכולל צמח בכ- 79% והסתכם בכ-41 מיליון שקל לעומת רווח של כ-23 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

 • התשואה להון הסתכמה בכ-34.5% לעומת 19.7% ברבעון המקביל אשתקד.


 
אודות החברה
איי.די.איי ביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר"), חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל פועלת כבר 22 שנה והנה הגדולה והמובילה בתחומה. החברה מוחזקת כ- 48.5% על ידי ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות, כ- 6.5% על ידי קרן ההשקעות האמריקאית באטרי והיתרה בידי הציבור. החברה פועלת עפ"י מנגנון תמחור דיפרנציאלי, המשקלל כל צרכן בהתאם לנתוניו הפרטניים. יתרון זה בצירוף בסיס עלויות נמוך ותשתית טכנולוגית מתקדמת הן הסיבות לפער במחיר וברמת השירות לטובת הצרכן ב"ביטוח ישיר". החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ביטוחיים אשר כוללים, בין השאר, ביטוח רכב, רכוש, בריאות וחיים. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
רביב צולר, מנכ"ל החברה
רביב צולר, מנכ"ל החברה
לתקנון האתר