סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר מאפשרת לנותני שירותי אשראי ותיקים להשלים בקשות לרישיון עד אוקטובר 2017

22/05/2017     קרן מרדכי  
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, החליטה להקל על תהליך הרישוי של נותני שירותי אשראי עבור נותני שירותי אשראי ותיקים. החלטה זו תסייע לנותני שירותי האשראי הוותיקים להמשיך ולפעול בהתאם ללוחות הזמנים הקצרים שקבע חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שייכנס לתוקף ב-1 ביוני 2017. 

במסגרת זו, יתאפשר לנותני שירותי אשראי ותיקים להגיש בקשה מצומצמת לאישור הממונה. בקשה זו תכלול מידע בסיסי אודות נותן שירותי האשראי וצירוף מסמך המעיד כי אכן עסק במתן אשראי לפני ה-1 ביוני 2017.  השלמת המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה במלואה תיעשה עד ה-1 באוקטובר 2017. 

רשות שוק ההון פרסמה ב-9 באפריל 2017 הוראות לגבי תהליך הגשת בקשה במטרה להסדיר את תהליך הרישוי. ההוראות קובעות כי נותני שירותי אשראי ותיקים שעסקו בתחום טרם ה-1 ביוני 2017, יוכלו להמשיך לפעול תחת אישור זמני. האישור יופק עבור כל נותן שירותי אשראי ותיק שיעביר בקשה לרישיון למתן שירותי אשראי במערכת הרישוי המקוונת, ויהיה בתוקף עד שהממונה תחליט האם לקבלה או לדחותה.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "רשות שוק ההון נערכת לכניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסים. כחלק מהיערכותנו, אנו דורשים מנותני שירותי האשראי פירוט מלא על פעילותם ומקורות המימון שלהם. במקביל, אנו מעוניינים לאפשר את המשך הפעילות השוטפת של השוק ולכן החלטנו להקל על נותני שירותי האשראי הוותיקים ולאפשר להם להשלים בקשות לרישוי עד אוקטובר 2017".הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר
לתקנון האתר