סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 

קבוצת הראל סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2017 עם רווח כולל של 253 מיליון ש"ח

28/05/2017     עידו אסייג  
הקרנות שמחזיקות את המניה.היקף הפרמיות ודמי הגמולים שהורווחו ברבעון הראשון של 2017 גדל ב16% והסתכם בכ-5.46 מיליארד ש"ח

סך הנכסים המנוהלים הגיע לשיא והסתכם בכ-189.5 מיליארד ש"ח

הערך הגלום (EV) של הקבוצה ב-2016 גדל לכ-14.2 מיליארד ש"ח

עודף ההון על בסיס IQIS5 ל-12/15 עומד על כ-1.7 מיליארד ש"ח וצפוי לגדול לכ-2.7 מיליארד ש"ח עם פרסומן של תקנות ההון החדשות 

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2017:

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ-5.46 מיליארד ש"ח, גידול של 16% בהשוואה ל-4.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

הרווח הכולל ברבעון הראשון של שנת 2017, הסתכם בכ-253 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ליום 31 במרץ 2017, על כ-5.3 מיליארד ש"ח.

התשואה על ההון ברבעון הראשון לשנת 2017 עמדה על 19%.

במקביל לדוחות לסיכום הרבעון הראשון של 2017, פרסמה החברה גם את הדוחות על הערך הגלום (EV) של עסקי הקבוצה:

סך הערך הגלום (EV) של הקבוצה - הכולל את פעילות ביטוח החיים, הפנסיה והבריאות והסתכם בסוף שנת 2016  בכ-14.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-13.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2015, גידול של 7%.

שווי העסקים החדשים (VNB), שנכללו ב–EV של הקבוצה בסוף שנת 2016, הסתכם בכ-1.1 מיליארד ש"ח.

שווי התיק בתוקף (VIF) של הקבוצה הסתכם ל-31 בדצמבר 2016 לסך של כ- 11.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 10.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2015, גידול של כ- 9%.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה, נכון ליום 31 במרץ 2017, לסך של כ-189.5 מיליארד ש"ח.

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר: "על פי תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017, ניכר כי קבוצת הראל ממשיכה לשמור על מעמדה כקבוצה מובילה בתחומה במשק הישראלי". סיבוני הוסיף כי "הסביבה העסקית המשתנה, מחייבת  אותנו בחשיבה מתמדת ובהתאמת האסטרטגיה העסקית לנסיבות, ובהתאם לכך גיבשה הראל אסטרטגיה חדשה, בשם: "חישוב מסלול מחדש". אסטרטגיה זו מיושמת לאחר עבודת הכנה של כשנה, ומטרתה לתמוך בצמיחתה והתפתחותה העתידית של הראל בעידן הדיגיטלי המשתנה". סיבוני הסביר כי "במסגרת התוכנית האסטרטגית החדשה, המבוססת על הצבת הלקוח במרכז, מושם דגש על הרחבת השימוש בתהליכים דיגיטליים ועל פיתוח יכולות ניתוח הנתונים, אשר מאפשרים לחברה, בשיתוף פעולה הדוק עם הסוכנים, להציע פתרונות מותאמים אישית לכל לקוח ובכל שלבי העבודה מולו - מכירה, קבלת המידע, טיפול בתביעות וחידושי ביטוח".
 
חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון הראשון של 2017 הסתכם בכ-208 מיליון ש"ח, לעומת  הפסד כולל של כ-37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח הסתכמו ברבעון הראשון של 2017 בכ-3.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-21%.

ביטוחי חיים
הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם ברבעון הראשון של 2017 בכ-188 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל של כ-43 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מעלייה בריבית חסרת הסיכון בתקופת הדוח, אשר כתוצאה ממנה עדכנה הראל ביטוח את שיעורי הריבית להיוון המשמשים לצורך חישוב חלק מההתחייבויות הביטוחיות. כתוצאה מכך, קטנו ההתחייבויות הביטוחיות בתקופת הדוח בסך של כ-46 מיליון ש"ח לפני מס לעומת גידול בהתחייבויות הביטוחיות ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ-54 מיליון ש"ח לפני מס. 
סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, לעומת כמיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בפרמיות נובע בעיקר מעלייה בהפקדות החד פעמיות לחסכון.

קרנות הפנסיה
הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 בכ-11 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו בכ-1.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-15%. הגידול ביחס לסוף שנה קודמת נובע בעיקר מהפקדות שוטפות.
היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 31 במרס 2017, הסתכם לסך של כ-46.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-38.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-22%.


קופות גמל וקרנות השתלמות
הרווח הכולל בקופות גמל וההשתלמות ברבעון הראשון של 2017 הסתכם בכ-9 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של כ-3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון הראשון של 2017 עמד על כ-675 מיליון ש"ח, לעומת כ-496 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-36%.
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 31 במרס 2017, הסתכם לסך של כ-32.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-29.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9%.

ביטוחי בריאות
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הראשון של 2017 בכ-23 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-27 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הראשון של 2017 בכ-1.1 מיליארד ש"ח, למול כ-996 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%.

ביטוח כללי

הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם בכ- 62 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל של כ-51 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מהשפעת פרסום המלצות הועדה הבין משרדית בראשות ד"ר אליהו וינוגרד ברבעון המקביל אשתקד, אשר בעקבותיו הגדילה הראל ביטוח את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-150 מיליון ש"ח לפני מס על מנת לשקף אומדן עדכני של ההחזרים הצפויים שיהיה על הראל ביטוח לשלם בגין תביעות בביטוחי חובה וחבויות.
הפרמיות ברוטו בביטוח כללי ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-990 מיליון ש"ח לעומת כ-961 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 3%. 

הראל פיננסים

הרווח הכולל במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של 2017 הסתכם בכ-8 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה מקורה בעיקר בקיטון בנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות והתיקים, וכן כתוצאה מירידה בהכנסות מפעילות תעודות הסל.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו לסך של כ-50 מיליון ש"ח, לעומת כ-65 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה מקורה בעיקר בקיטון בנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות והתיקים.
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 31 במרס 2017, בכ-38 מיליארד ש"ח, לעומת כ-44 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הון עצמי

על פי תרגיל IQIS5 שביצעה הראל ביטוח, בהתאם למשטר כושר הפירעון החדשsolvency II , שבכוונת האוצר ליישם, להראל ביטוח עודף הון נכון ליום 31 בדצמבר 2015 על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר בסך של כמיליארד ש"ח, ובהתחשב בהוראות המעבר, עודף ההון נאמד  בכ-1.7 מיליארד ש"ח. 

עודף ההון צפוי לגדול משמעותית לכ-2.7 מיליארד ש"ח עם פרסומן של תקנות ההון החדשות, בהתאם לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת. להערכת הראל ביטוח, יישום של השינויים העיקריים בתקנות אלו משפר את יחס עודף ההון שלה כך, שהיחס בחישוב מלא (נכון ל-31.12.2015) יהיה כ-139% (במקום 122%) והיחס כשהוא מחושב ללא הוראות המעבר יהיה כ-128% (במקום 113%).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
מישל סיבוני קרדיט ורדי כהנא
מישל סיבוני קרדיט ורדי כהנא
לתקנון האתר