נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

התוכנית הלאומית לחסכון לכל ילד >> 70% מההורים בחרו תוכניות חסכון עבור ילדיהם

 

 

שר האוצר משה כחלון


שר האוצר משה כחלון: "זאת הפעם הראשונה שמדינת ישראל חוסכת כסף עבור האזרחים שלה. מדובר בהחלטה דרמטית עבור עתיד הילדים של כולנו וכזו שתעניק הזדמנות שווה לכולם. בכסף הזה הם יוכלו לרכוש השכלה גבוהה, לפתוח עסק ולהשיג הזדמנות שווה יותר לחיים. מדובר בשיעור בחירה עצמית גבוה מאוד והישג מרשים ביחס לשיעורי בחירה בתכניות דומות שהופעלו בעולם."

לאחר 6 חודשים מתחילת תכנית 'חסכון לכל ילד' המשותפת למשרד האוצר והביטוח הלאומי 

נבחרו תכניות חסכון עבור מרבית מהילדים הזכאים להן. 

לכמיליון ילדים לא נבחרו תוכניות חסכון על ידי ההורים והמדינה היא זו שתבחר להם.

בהתאם לנתוני הבחירה לתום תקופת הבחירה שהועמדה להורים, בחרו הוריהם של כ-2.1 מיליון ילדים תכניות חיסכון (מתוך 3 מיליון הזכאים, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי), המהווים כ- 70% מסך הזכאים לבחירה. מדובר בשיעור בחירה עצמית גבוה מאוד והישג מרשים ביחס לשיעורי בחירה בתכניות דומות שהופעלו בעולם. 

יש לציין שרק בשבועיים האחרונים, בעקבות פרסומים מאסיביים של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחו כחצי מיליון תכניות חיסכון (25% מסך התכניות שנפתחו).

ניתוח העדפותיהם של ההורים מעלה כי כ-64% מההורים בחרו בקופות גמל ו- 36% בחרו לנהל את כספי החיסכון של ילדיהם בבנקים. מבין קופות הגמל הבולטות ניתן לציין את אלטשולר שחם עם כ- 32% מסך התוכניות שנפתחו, ואת פסגות ע- כ-13%. מבין הבנקים בולטים בנק הפועלים עם כ-13% מסך התכניות ובנק לאומי עם 7%. נתון מעודד נוסף הבולט לטובה הוא הבחירה של כ- 65% מההורים להפקיד את סכום ההפקדה הנוספת לתכניות החיסכון של ילדיהם, כדי שאלה יהנו מסכומים גבוהים יותר בעתיד, במועד משיכת הכספים.

נתון מעניין נוסף מלמד כי עבור 77% מהילדים שנבחרו להם תכניות, הושלמה הבחירה באמצעות השימוש באתר האינטרנט הייעודי שעמד לרשותם.

במסגרת המכרז שפרסמה חטיבת המימון ואשראי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, עבור הילדים הזכאים שנולדו לפני יום 1 בינואר 2017, נקבע כי במידה וההורה לא יבחר את הבנק או קופת הגמל עבור ילדיו עד לתום תקופת הבחירה ביום 1 ביוני 2017, המדינה, באמצעות הביטוח הלאומי, תפעיל את מנגנון ברירת המחדל ותבחר באופן אקראי במקום ההורים את קופת הגמל או הבנק בהם ינוהלו תכניות החיסכון לילדיהם- עבור ילדים עד גיל 15 תפתח תכנית החיסכון בקופת הגמל ולילדים מעל גיל 15 תפתח תכנית חיסכון בבנק שאליו מופקדת קצבת הילדים, במידה והוא נכלל ברשימת הבנקים הזוכים במכרז. 

על כן, עבור כמעט מיליון ילדים שעבורם טרם נבחרה תכנית חיסכון, יפתחו תוכניות חיסכון בחלוקה בין הגופים הזוכים באופן הבא: כ- 600 אלף ילדים מתחת לגיל 15 יחולקו בין קופות הגמל בסבב קבוע ובאופן אקראי, ואילו עבור כ- 300 אלף ילדים מעל לגיל 15 יחולקו הכספים בין הבנקים, בהתאם לבנק שאליו מופקדת קצבת הילדים עבור הילד הזכאי, ואם הבנק לא מופיע ברשימת הבנקים הזוכים במכרז, יופקדו הכספים עבור הילדים בבנקים האחרים בסבב קבוע.

ההורים והילדים יקבלו הודעה על השיבוץ מהגוף החוסך שנבחר לנהל עבור הילדים את החיסכון.

יצוין כי עבור ילדים שנולדו החל מיום 1 בינואר 2017 עומדת להורים תקופה של חצי שנה ממועד הגיל, לצורך השלמת הבחירה בתוכנית החיסכון עבור ילדיהם.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות