נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

לפני כולם >> תשואות קופות הגמל וההשתלמות של אלטשולר שחם במאי 2017 >> וכמה כסף מנוהל באלטשולר שחם גמל ובתוכנית חיסכון לכל ילד ?

 

 

רן שחם מנכ


תוצאות מאי 2017 ומתחילת השנה של קופות אלטשולר שחם:
סך הנכסים המנוהל עומד על כ 46.3 מיליארד שקלים כאשר ניהול הנכסים בתוכניות חיסכון לכל ילד כבר חצה את רף ה 0.5 מיליארד שקלים.

מספר קופה

שם הקופה

תשואה לחודש מאי 2017

תשואה מצטברת מינואר עד מאי 2017

נכסים ל 29.05.2017 באלפי ₪

 

השתלמות

 

 

 

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

1.27

4.63

  14,873,755

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

2.40

9.51

       808,930

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

1.55

5.70

    1,567,982

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

0.95

2.93

    5,845,219

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.63

1.50

       363,501

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות

0.51

1.24

       122,364

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי

0.00

0.04

         40,724

 

גמל

 

 

  23,622,475

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

0.69

1.59

       354,277

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

2.43

9.58

       438,041

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות

0.51

1.19

         96,476

1394

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי

0.00

0.04

         43,164

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

1.47

5.47

    1,681,696

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

1.28

4.73

  11,224,594

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

0.94

2.91

    5,087,269

472

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

0.71

1.92

       320,530

 

פנסיה

 

 

  19,246,046

1328

קרן פנסיה מקיפה על כל מסלוליה

1.39

5.29

    1,195,707

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

1.45

5.50

    1,028,048

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

1.19

4.59

       126,690

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

0.74

2.65

         36,609

9760

קרן פנסיה מקיפה הלכה

0.86

3.00

           4,360

 

פוליסות חיסכון

 

 

    2,391,414

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

1.22

3.82

       378,258

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

2.23

8.36

         91,927

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

0.72

1.82

         79,788

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

0.33

0.66

           7,329

7802

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

0.00

-0.03

           1,340

 

חסכון לכל ילד

 

 

       558,643

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

0.58

1.65

         28,854

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

1.08

3.40

       141,965

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

2.16

7.51

       312,429

11328

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

0.83

2.46

         33,563

 

       516,811

 

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

 

סך נכסים

  46,335,388הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות