סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1036
שם תאגיד שולט:  ילין לפידות החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  13 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   החברה תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאשרו בהסדדר התחקותי,הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם.עד כמה שההסדר התחוקתי מתיר זאת, תיהיה החברה ראשית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע ע"י הדרקטוריון. ב. על אף האמור בסעיף קטן א. דלעיל, שיעור ההשקעה של החברה לצורכי תקנון זה במניות ו/או נירות ערך המירים למניות לא יפחת מ 50% מסך השקעותיה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
8.38% -0.15%
שנה
11.94%
5 שנים 3 שנים
83.52% 28.93%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
12.91% 8.84%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
1.02% 0.71%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.89 1.83
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.91 1.85
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
7.2 1.71
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.66 8.43
העברות בין קופות צבירה נטו
10.65 18.42
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.50% 1102.07
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,102.07-0.15%08/2017
1,085.901.37%07/2017
1,040.90-1.71%06/2017
1,001.352.57%05/2017
936.032.04%04/2017
877.391.17%03/2017
812.681.53%02/2017
746.211.33%01/2017
682.431.34%12/2016
631.072.16%11/2016
596.680.28%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
80.05%, חשיפה למניות
39.39%חשיפה לחול
23.93%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
49.10%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.95%אגח ממשלתיות סחירות
19.37%מזומנים ושווי מזומנים
0.99%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.79%אגח קונצרניות לא סחירות
0.35%הלוואות
0.17%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
-0.72%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.58%נכסים סחירים ונזילים
2.42%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
91.58%נכסים בארץ
8.42%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
19.19%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.91%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
15.97%מקמ
12.56%מניות השייכות למדד תא 75/90
10.12%מניות היתר
6.04%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.66%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.34%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.93%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.62%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.86%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.79%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.75%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.39%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.36%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.31%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.27%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.20%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.16%קרנות השקעה אחרות
0.15%מניות לא סחירות
0.14%חייבים שונים
0.13%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.13%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.12%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.12%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.12%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.12%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.07%הלוואות בחול לא מובטחות
0.07%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.03% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.02%קרנות השקעה אחרות בחול
0.02%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.16%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.96%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג