סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם פיצויים כללי קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1094
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  12.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע מעת לעת.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.06% 1.01%
שנה
8.55%
5 שנים 3 שנים
44.66% 15.33%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.66% 4.87%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.62% 0.40%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.31 1.36
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.49 1.6
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 1.46
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.45 8.77
העברות בין קופות צבירה נטו
-130.68 -124.36
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.80% 753.03
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
753.031.01%08/2017
870.671.50%07/2017
856.58-0.27%06/2017
857.111.25%05/2017
842.441.08%04/2017
828.871.04%03/2017
821.960.98%02/2017
811.750.27%01/2017
815.531.06%12/2016
810.560.28%11/2016
806.830.76%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.44%, חשיפה למניות
25.82%חשיפה לחול
19.12%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
45.81%אגח ממשלתיות סחירות
20.55%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.61%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.51%אגח קונצרניות לא סחירות
6.16%נכסים אחרים
5.36%מזומנים ושווי מזומנים
3.26%הלוואות
2.71%פיקדונות
2.02%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.91%נכסים סחירים ונזילים
20.09%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.14%נכסים בארץ
18.86%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
31.22%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.60%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.16%מניות השייכות למדד תא 25/35
5.90%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.76%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.59%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.59%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.99%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.60%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
1.55%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.55%קרנות השקעה אחרות
1.18%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.13%מניות לא סחירות
1.11%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.86%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.84%קרנות השקעה אחרות בחול
0.84%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.77%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.71%קרנות הון סיכון
0.62%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.60%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.58%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.53%קרנות נדלן בחול
0.50%הלוואות לא מובטחות
0.48%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.46%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.43%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.42%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.39%קרנות גידור בחול
0.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.35%קרנות גידור
0.33%הלוואות בחול לא מובטחות
0.32%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.31%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.31%קרנות נדלן
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.27%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.25%מניות היתר
0.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.17%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.14%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.14%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.13%זכויות במקרקעין מניבים
0.13%Warrants אופציות מסוג
0.11%קרנות הון סיכון בחול
0.10%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.10%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%חייבים שונים
0.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.03%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.03%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.28%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית