סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה השתלמות אגח קונצרני קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1110
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  12.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח קונצרניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.37% 1.33%
שנה
3.58%
5 שנים 3 שנים
21.42% 6.29%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.96% 2.06%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.32% 0.17%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.91 0.89
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.46 -0.4
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0.92
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.16 0.61
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.21 0.24
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.60% 82.89
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
82.891.33%04/2017
81.620.11%03/2017
81.690.24%02/2017
82.420.67%01/2017
82.970.39%12/2016
81.61-0.24%11/2016
83.050.20%10/2016
82.58-0.90%09/2016
84.50-0.12%08/2016
84.721.22%07/2016
82.950.63%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
9.05%חשיפה למטח
8.61%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
91.45%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
3.15%אגח קונצרניות לא סחירות
2.82%מזומנים ושווי מזומנים
1.91%קרנות נאמנות
0.54%פיקדונות
0.13%נכסים אחרים
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%הלוואות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.25%נכסים סחירים ונזילים
3.75%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
91.21%נכסים בארץ
8.79%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
47.36%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
24.35%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
8.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.56%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.77%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.72%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
2.29%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.80%פחק/פרי
1.62%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.31%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.84%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.79%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.55%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.38%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.29%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.23%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.20%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.20%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.12%חייבים שונים
0.06%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס