סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה השתלמות אגח קונצרני קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1110
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  12.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח קונצרניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.01% 0.72%
שנה
3.43%
5 שנים 3 שנים
20.85% 5.94%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.86% 1.94%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.32% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.86 0.89
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.6 -0.54
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.36 1.03
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.01 0.69
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.4 -0.72
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.60% 85.2
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
85.200.72%08/2017
85.360.67%07/2017
84.61-0.57%06/2017
82.870.78%05/2017
82.891.33%04/2017
81.620.11%03/2017
81.690.24%02/2017
82.420.67%01/2017
82.970.39%12/2016
81.61-0.24%11/2016
83.050.20%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
9.83%חשיפה למטח
8.31%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
88.98%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
4.81%מזומנים ושווי מזומנים
2.99%אגח קונצרניות לא סחירות
2.18%קרנות נאמנות
0.55%הלוואות
0.53%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
-0.04%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.01%נכסים סחירים ונזילים
3.99%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
91.46%נכסים בארץ
8.54%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
45.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
22.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.16%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.79%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
2.72%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.63%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.57%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.98%פחק/פרי
1.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.56%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.82%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.80%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.62%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.53%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.30%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.21%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.21%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.19%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.14%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.12%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%חייבים שונים
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
-0.03%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס