סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  11390
שם תאגיד שולט:  ילין לפידות החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  .7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.47% -0.97%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.14 12.65
העברות בין קופות צבירה נטו
0.04 12.55
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.70% 82.32
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
82.32-0.97%06/2017
70.611.16%05/2017
54.471.20%04/2017
39.360.75%03/2017
21.300.84%02/2017
7.220.46%01/2017
3.520.00%12/2016
0.000.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.06%, חשיפה למניות
22.16%חשיפה לחול
18.72%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
40.15%אגח ממשלתיות סחירות
21.03%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.77%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
17.97%מזומנים ושווי מזומנים
0.92%פיקדונות
0.24%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
-0.08%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.03%נכסים סחירים ונזילים
0.97%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
92.71%נכסים בארץ
7.29%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
24.05%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.30%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.28%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
8.85%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.95%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.45%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
3.96%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.80%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.60%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.13%מניות היתר
2.85%מקמ
2.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.42%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
1.30%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.24%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.96%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.79%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.73%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.31%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.24%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.19%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
0.17%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.10%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.07%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%חייבים שונים
0.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.06%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.10%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות