סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  118
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  23 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   מרכיב המניות עד 25%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.49% 0.63%
שנה
6.32%
5 שנים 3 שנים
36.15% 11.75%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.37% 3.77%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.52% 0.31%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.14 1.15
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.7 1.03
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.56 1.35
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.34 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0.33 -0.01
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.80% 99.91
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
99.910.63%08/2017
99.341.15%07/2017
98.86-0.96%06/2017
99.661.18%05/2017
98.191.23%04/2017
97.500.60%03/2017
96.640.75%02/2017
95.800.80%01/2017
95.660.90%12/2016
94.880.09%11/2016
99.420.17%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.04%, חשיפה למניות
19.63%חשיפה לחול
17.78%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
35.04%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
33.36%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.52%אגח ממשלתיות סחירות
8.51%מזומנים ושווי מזומנים
2.62%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
-0.04%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.41%נכסים סחירים ונזילים
2.59%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.95%נכסים בארץ
24.05%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
13.73%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.07%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.29%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.46%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.72%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
6.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.59%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.32%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.60%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.75%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.35%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.98%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.79%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.58%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.55%מניות היתר
1.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.01%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.81%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.78%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.58%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.36%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.36%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.36%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.34%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.24%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.18%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.16%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%חייבים שונים
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח