סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1290
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  9.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   עד 50% מנכסי הקופה יושקעו במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
8.16% 1.07%
שנה
10.09%
5 שנים 3 שנים
46.51% 16.16%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.94% 5.12%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.64% 0.42%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.5 1.6
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.22 1.29
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 1.33
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.01 12.85
העברות בין קופות צבירה נטו
-15.57 -8.73
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.70% 1576.9
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,576.901.07%08/2017
1,569.741.65%07/2017
1,552.73-0.39%06/2017
1,567.981.55%05/2017
1,555.661.24%04/2017
1,542.471.26%03/2017
1,535.871.25%02/2017
1,528.720.27%01/2017
1,538.171.20%12/2016
1,528.290.47%11/2016
1,527.810.73%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
45.73%, חשיפה למניות
33.83%חשיפה לחול
25.60%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
41.87%אגח ממשלתיות סחירות
26.34%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.85%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.03%הלוואות
5.32%נכסים אחרים
3.69%אגח קונצרניות לא סחירות
2.82%מזומנים ושווי מזומנים
2.56%פיקדונות
2.53%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.11%נכסים סחירים ונזילים
19.89%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.93%נכסים בארץ
24.07%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
24.64%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
17.23%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.27%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.06%הלוואות לעמיתים
3.88%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.86%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.14%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.99%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
1.99%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.78%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.71%קרנות גידור בחול
1.35%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.33%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
1.19%קרנות השקעה אחרות בחול
1.12%קרנות השקעה אחרות
0.92%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.88%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.76%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.70%הלוואות לא מובטחות
0.68%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.66%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.60%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.58%מניות לא סחירות
0.57%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.56%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.54%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.41%קרנות הון סיכון
0.39%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.38%קרנות נדלן בחול
0.33%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.30%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.28%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.26%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.22%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.15%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.15%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.15%Warrants אופציות מסוג
0.14%קרנות נדלן
0.14%מניות היתר
0.13%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.13%הלוואות בחול לא מובטחות
0.09%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.07%קרנות גידור
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%קרנות הון סיכון בחול
0.06%חייבים שונים
0.05%זכויות במקרקעין מניבים
0.03%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.05%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.45%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית