סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1290
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  9.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   עד 50% מנכסי הקופה יושקעו במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.28% -0.39%
שנה
10.40%
5 שנים 3 שנים
48.91% 13.82%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.29% 4.41%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.67% 0.36%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.54 1.63
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.11 1.18
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.64 1.24
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.25 13.46
העברות בין קופות צבירה נטו
-15.24 -8.03
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.00% 1552.73
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,552.73-0.39%06/2017
1,567.981.55%05/2017
1,555.661.24%04/2017
1,542.471.26%03/2017
1,535.871.25%02/2017
1,528.720.27%01/2017
1,538.171.20%12/2016
1,528.290.47%11/2016
1,527.810.73%10/2016
1,523.87-0.62%09/2016
1,545.450.45%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
45.63%, חשיפה למניות
34.36%חשיפה לחול
22.72%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
42.75%אגח ממשלתיות סחירות
26.11%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.84%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.20%הלוואות
5.06%נכסים אחרים
3.69%אגח קונצרניות לא סחירות
2.43%קרנות נאמנות
2.34%מזומנים ושווי מזומנים
0.57%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
82.04%נכסים סחירים ונזילים
17.96%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.14%נכסים בארץ
22.86%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.95%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.81%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.30%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.40%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.31%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.22%הלוואות לעמיתים
3.07%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.10%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.90%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.86%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.82%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.67%קרנות גידור בחול
1.56%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.26%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
1.13%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.06%קרנות השקעה אחרות
0.97%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.82%קרנות השקעה אחרות בחול
0.81%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.75%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.74%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.71%הלוואות לא מובטחות
0.63%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.58%מניות לא סחירות
0.57%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.52%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.48%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.38%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.38%קרנות נדלן בחול
0.37%קרנות הון סיכון
0.31%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.29%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.21%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.17%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.16%Warrants אופציות מסוג
0.15%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.15%קרנות נדלן
0.15%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.14%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.12%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.12%הלוואות בחול לא מובטחות
0.10%מניות היתר
0.10%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%קרנות גידור
0.05%קרנות הון סיכון בחול
0.05%זכויות במקרקעין מניבים
0.03%חייבים שונים
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.21%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.36%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית