סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מור מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1294
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.5 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.3
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.32% 1.45%
שנה
10.09%
5 שנים 3 שנים
40.39% 14.49%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.02% 4.61%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.57% 0.38%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.65 2.5
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.3 0.28
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.6 0.64
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.01 0.21
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.08 0.12
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.30% 39.09
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
39.091.45%04/2017
38.430.17%03/2017
38.101.05%02/2017
37.63-0.36%01/2017
37.791.94%12/2016
36.872.57%11/2016
35.85-0.72%10/2016
35.89-0.68%09/2016
35.630.70%08/2016
35.354.76%07/2016
33.40-2.49%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
99.33%, חשיפה למניות
57.79%חשיפה לחול
56.12%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
83.10%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.03%מזומנים ושווי מזומנים
7.69%קרנות נאמנות
0.25%נכסים אחרים
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
-0.07%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.66%נכסים סחירים ונזילים
0.34%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
52.41%נכסים בארץ
47.59%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
27.53%מניות השייכות למדד תא 25/35
18.39%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
17.43%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.23%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.69%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
6.07%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.14%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
2.10%מניות היתר
1.98%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.62%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.33%פחק/פרי
1.06%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.35%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.20%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.09%חייבים שונים
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.03%זכאים ירשם במינוס
-0.07%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג