סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1330
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  9.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא פחות מ 50%- מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, ככל שישנה, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.39% -0.91%
שנה
9.31%
5 שנים 3 שנים
71.79% 21.21%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
11.43% 6.62%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.91% 0.54%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.38 2.51
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.9 0.87
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.88 1.09
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.95 1.89
העברות בין קופות צבירה נטו
1.67 2.61
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.90% 540.91
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
540.91-0.91%08/2017
543.511.61%07/2017
536.70-1.45%06/2017
547.242.17%05/2017
535.712.02%04/2017
527.390.36%03/2017
530.141.50%02/2017
531.980.98%01/2017
535.381.18%12/2016
528.812.22%11/2016
516.03-0.28%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.35%, חשיפה למניות
52.71%חשיפה לחול
25.87%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
91.99%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.25%מזומנים ושווי מזומנים
2.03%קרנות נאמנות
1.74%נכסים אחרים
1.73%הלוואות
0.22%אגח ממשלתיות סחירות
0.04%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.50%נכסים סחירים ונזילים
3.50%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
66.85%נכסים בארץ
33.15%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
26.27%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
23.86%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.65%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
11.41%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.48%מניות היתר
3.44%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.56%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.03%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.73%הלוואות לעמיתים
1.38%קרנות גידור
1.26%פחק/פרי
0.93%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.54%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.48%קרנות גידור בחול
0.22%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.16%חייבים שונים
0.06%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.05%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.04%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.04%קרנות הון סיכון
0.03%קרנות השקעה אחרות
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.01%קרנות השקעה אחרות בחול
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.00%הלוואות לא מובטחות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.00%מניות לא סחירות
-0.03%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.29%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח