סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
קרן החיסכון לצבא הקבע מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1411
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בעמ
ותק:  8.9 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לא פחות מ – 50% מנכסי המסלול במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא יושקעו כאמור, ככל שישנה, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.31
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.01% -0.81%
שנה
9.87%
5 שנים 3 שנים
60.25% 16.17%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.89% 5.12%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.79% 0.42%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.39 2.59
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.66 0.68
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.68 0.94
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.28 1.02
העברות בין קופות צבירה נטו
0.87 1.61
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.60% 116.51
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
116.51-0.81%08/2017
115.891.44%07/2017
109.50-0.55%06/2017
108.192.11%05/2017
99.791.35%04/2017
94.250.41%03/2017
88.372.23%02/2017
85.910.67%01/2017
81.191.72%12/2016
76.862.18%11/2016
72.46-0.66%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.31%, חשיפה למניות
58.99%חשיפה לחול
20.37%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
61.38%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.59%אגח ממשלתיות סחירות
9.14%מזומנים ושווי מזומנים
5.06%קרנות נאמנות
4.45%הלוואות
1.87%נכסים אחרים
0.50%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
93.95%נכסים סחירים ונזילים
6.05%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.95%נכסים בארץ
24.05%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.67%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.58%מקמ
12.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.91%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.19%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.45%הלוואות לעמיתים
4.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.78%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.13%פחק/פרי
3.03%מניות היתר
3.01%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.83%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.97%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.17%חייבים שונים
0.82%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.33%קרנות גידור
0.27%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.26%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.21%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.21%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס