סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות שיא פיצויים כללי קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  150
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  22 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   מסלול השקעה בו תשקיע החברה המנהלת את נכסי המסלול כפי שיוחלט על ידה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.57
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.95% -0.76%
שנה
5.45%
5 שנים 3 שנים
33.20% 10.41%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.90% 3.36%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.48% 0.28%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.1 1.14
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.02 0.68
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.44 1.16
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.17 0.01
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.01 -0.17
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.40% 118.7
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
118.70-0.76%06/2017
119.841.13%05/2017
117.791.33%04/2017
116.660.25%03/2017
117.500.51%02/2017
116.250.47%01/2017
111.630.65%12/2016
111.020.21%11/2016
111.17-0.03%10/2016
110.82-0.48%09/2016
112.700.27%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.52%, חשיפה למניות
26.50%חשיפה לחול
16.44%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
32.56%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.18%אגח ממשלתיות סחירות
24.90%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.53%מזומנים ושווי מזומנים
4.37%קרנות נאמנות
2.93%אגח קונצרניות לא סחירות
0.53%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.12%נכסים סחירים ונזילים
3.88%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.82%נכסים בארץ
20.18%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
10.30%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.77%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.60%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.09%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
7.98%מקמ
7.90%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
5.97%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.41%פחק/פרי
2.89%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.81%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.60%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.54%מניות היתר
2.52%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.51%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.12%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.24%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.22%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.92%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.86%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.74%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.73%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.64%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.59%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.56%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.43%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.41%מניות לא סחירות
0.35%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.25%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.17%קרנות השקעה אחרות
0.14%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.14%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.11%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.10%קרנות גידור בחול
0.09%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.06%חייבים שונים
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%הלוואות לא מובטחות
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.05%זכאים ירשם במינוס