סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מחוג מסלול כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  556
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בעמ
ותק:  21.3 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.23
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.97% 0.68%
שנה
5.44%
5 שנים 3 שנים
38.99% 13.49%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.81% 4.31%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.55% 0.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.06 1.1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.22 1.09
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 1.53
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.51 1.42
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.73 -0.82
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.20% 412.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
412.790.68%08/2017
410.871.22%07/2017
406.95-0.94%06/2017
410.571.11%05/2017
406.981.31%04/2017
402.910.40%03/2017
400.450.40%02/2017
400.210.70%01/2017
399.220.58%12/2016
397.210.38%11/2016
395.070.24%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
27.44%, חשיפה למניות
22.60%חשיפה למטח
16.37%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
31.14%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
27.61%אגח ממשלתיות סחירות
25.10%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.67%מזומנים ושווי מזומנים
6.73%אגח קונצרניות לא סחירות
1.24%נכסים אחרים
0.31%פיקדונות
0.21%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
91.52%נכסים סחירים ונזילים
8.48%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
86.12%נכסים בארץ
13.88%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
18.17%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.19%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.53%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.38%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.80%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
4.75%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.23%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.20%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.47%פחק/פרי
3.29%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
3.24%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.84%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.29%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.19%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.88%מקמ
1.78%מניות היתר
1.38%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.27%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.02%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
1.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.65%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.61%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.61%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.58%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.53%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.45%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.45%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.41%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.40%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.35%קרנות השקעה אחרות
0.32%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.28%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.23%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.21%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.18%זכויות במקרקעין מניבים
0.14%חייבים שונים
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.09%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.07%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.07%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%קרנות השקעה אחרות בחול
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה