סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מחוג מסלול כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  556
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בעמ
ותק:  21.1 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.23
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.00% -0.94%
שנה
5.71%
5 שנים 3 שנים
40.05% 13.35%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.97% 4.27%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.56% 0.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.08 1.15
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.07 0.93
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 1.44
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.16 2.89
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.46 0.27
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.70% 406.95
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
406.95-0.94%06/2017
410.571.11%05/2017
406.981.31%04/2017
402.910.40%03/2017
400.450.40%02/2017
400.210.70%01/2017
399.220.58%12/2016
397.210.38%11/2016
395.070.24%10/2016
394.11-0.74%09/2016
398.630.19%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
27.84%, חשיפה למניות
24.40%חשיפה למטח
16.45%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
31.25%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
26.21%אגח ממשלתיות סחירות
25.60%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.53%מזומנים ושווי מזומנים
7.33%אגח קונצרניות לא סחירות
1.55%נכסים אחרים
0.31%פיקדונות
0.22%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
90.56%נכסים סחירים ונזילים
9.44%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.61%נכסים בארץ
15.39%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
16.75%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.44%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.32%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.84%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.65%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
4.48%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.20%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.66%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
3.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.37%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.13%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
2.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.69%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.95%מניות היתר
1.90%מקמ
1.87%פחק/פרי
1.40%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.39%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.27%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
1.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.64%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.62%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.60%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.59%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.58%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.49%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.48%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.47%חייבים שונים
0.43%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.41%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.40%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.36%קרנות השקעה אחרות
0.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.31%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.27%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.22%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.22%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.19%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.18%זכויות במקרקעין מניבים
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.07%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%קרנות השקעה אחרות בחול
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח