סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל השתלמות לטווח ארוך (מסלול לאוכלוסיית יעד) קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  566
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  21.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ללא סיווג
התמחות מישנית:  חול
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.41% -0.38%
שנה
9.19%
5 שנים 3 שנים
38.68% 11.86%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.76% 3.81%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.55% 0.31%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.37 1.51
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.63 0.7
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.16 1.1
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.24 0.45
העברות בין קופות צבירה נטו
0.04 0.25
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.00% 72.96
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
72.96-0.38%06/2017
73.051.35%05/2017
72.261.24%04/2017
71.200.43%03/2017
70.721.15%02/2017
69.680.55%01/2017
69.691.01%12/2016
68.530.66%11/2016
67.92-0.20%10/2016
67.93-0.60%09/2016
69.150.48%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
48.35%, חשיפה למניות
44.53%חשיפה לחול
16.69%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
30.53%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.48%אגח ממשלתיות סחירות
16.28%הלוואות
12.35%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.37%קרנות נאמנות
5.58%מזומנים ושווי מזומנים
2.91%נכסים אחרים
2.30%אגח קונצרניות לא סחירות
0.18%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.19%נכסים סחירים ונזילים
21.81%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.49%נכסים בארץ
26.51%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
16.28%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.10%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.97%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.78%הלוואות לעמיתים
5.30%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.96%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.32%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.31%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.14%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.73%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.70%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.45%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.02%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.84%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.53% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
1.51%פחק/פרי
1.48%מניות היתר
1.38%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.35%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.27%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.95%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.88%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.87%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.79%חייבים שונים
0.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.69%קרנות גידור בחול
0.60%קרנות השקעה אחרות
0.59%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.58%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.54%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.47%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.42%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.23%קרנות גידור
0.21%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.18%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.09%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.08%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.05%מקמ
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.03%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%קרנות הון סיכון
0.02%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.14%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.30%זכאים ירשם במינוס