סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל השתלמות לטווח ארוך (מסלול לאוכלוסיית יעד) קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  566
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  21.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ללא סיווג
התמחות מישנית:  חול
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.41% 1.24%
שנה
7.57%
5 שנים 3 שנים
32.74% 11.88%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.83% 3.81%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.47% 0.31%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.44 1.5
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.49 0.58
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.16 0.95
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.24 0.52
העברות בין קופות צבירה נטו
0.01 0.29
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.80% 72.26
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
72.261.24%04/2017
71.200.43%03/2017
70.721.15%02/2017
69.680.55%01/2017
69.691.01%12/2016
68.530.66%11/2016
67.92-0.20%10/2016
67.93-0.60%09/2016
69.150.48%08/2016
69.883.19%07/2016
67.74-0.78%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
49.28%, חשיפה למניות
46.54%חשיפה לחול
16.30%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
30.08%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.80%אגח ממשלתיות סחירות
15.92%הלוואות
12.76%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.44%קרנות נאמנות
4.77%מזומנים ושווי מזומנים
3.60%נכסים אחרים
2.46%אגח קונצרניות לא סחירות
0.18%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
77.71%נכסים סחירים ונזילים
22.29%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.59%נכסים בארץ
27.41%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
17.33%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.68%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.73%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.83%הלוואות לעמיתים
5.10%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.57%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.53%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.01%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.95%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.66%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.53%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.34%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.19%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.07%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.80%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.56%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.37%מניות היתר
1.34%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.31% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
1.26%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.22%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.20%חייבים שונים
1.14%פחק/פרי
1.08%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
1.02%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.90%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.75%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.70%קרנות גידור בחול
0.68%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.63%קרנות השקעה אחרות
0.57%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.57%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.42%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.23%קרנות גידור
0.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.19%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.18%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.09%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.09%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.06%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%מקמ
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.04%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.02%קרנות הון סיכון
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.33%זכאים ירשם במינוס