סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות שיא השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  612
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  19.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.יתרת הנכסים תושקע על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.67
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.15% -0.81%
שנה
8.99%
5 שנים 3 שנים
67.81% 20.10%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.91% 6.30%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.87% 0.51%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.37 2.51
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.83 0.85
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.52 1.04
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.29 3.85
העברות בין קופות צבירה נטו
0.11 1.67
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.40% 450.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
450.18-0.81%08/2017
452.401.65%07/2017
445.87-1.30%06/2017
449.392.02%05/2017
439.091.83%04/2017
430.400.31%03/2017
426.471.62%02/2017
419.750.73%01/2017
416.651.23%12/2016
402.872.13%11/2016
390.93-0.29%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.28%, חשיפה למניות
51.91%חשיפה לחול
26.93%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
90.48%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.46%הלוואות
1.94%אגח ממשלתיות סחירות
1.61%מזומנים ושווי מזומנים
1.47%קרנות נאמנות
1.00%נכסים אחרים
0.03%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.56%נכסים סחירים ונזילים
4.44%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.01%נכסים בארץ
27.99%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
22.62%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
22.38%מניות השייכות למדד תא 25/35
19.83%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
9.40%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.49%מניות היתר
3.46%הלוואות לעמיתים
3.27%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.12%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.78%מקמ
1.47%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.87%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.74%קרנות גידור
0.73%פחק/פרי
0.36%קרנות גידור בחול
0.32%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.17%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.10%חייבים שונים
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח