סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מחוג מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7205
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בעמ
ותק:  1.6 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.23
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.24% 1.35%
שנה
6.87%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.97 10.44
העברות בין קופות צבירה נטו
-5.03 1.44
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.30% 2270.52
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2,270.521.35%04/2017
2,239.370.52%03/2017
2,230.030.60%02/2017
2,213.280.73%01/2017
2,197.810.59%12/2016
2,185.990.45%11/2016
2,167.740.16%10/2016
2,170.60-0.64%09/2016
2,183.730.33%08/2016
2,176.832.06%07/2016
2,132.04-0.14%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.29%, חשיפה למניות
20.56%חשיפה למטח
15.52%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
29.83%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
26.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.19%אגח ממשלתיות סחירות
12.77%מזומנים ושווי מזומנים
5.36%אגח קונצרניות לא סחירות
1.27%נכסים אחרים
0.41%פיקדונות
0.21%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
92.38%נכסים סחירים ונזילים
7.62%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
86.81%נכסים בארץ
13.19%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
14.89%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.26%פחק/פרי
8.68%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
8.65%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.67%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.80%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.29%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
4.16%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.48%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.94%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.73%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.47%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
2.36%מניות היתר
2.08%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.43%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.25%מקמ
1.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
1.13%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.78%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.70%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.61%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.61%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.58%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.56%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.55%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.53%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.51%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.51%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.42%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.41%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.40%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.39%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.35%חייבים שונים
0.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.28%קרנות השקעה אחרות
0.27%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.21%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.07%קרנות הון סיכון
0.07%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%קרנות השקעה אחרות בחול
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה