סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  738
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  15.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 50% מהיתרה הצבורה במסלול זה במניות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א ו/או בכל בורסה אחרת לני"ע בישראל, במניות הנסחרות בחו"ל, באופציות למניות, באג"ח הניתנות להמרה במניות ובקרנות נאמנות שלפחות 70% מהרכב תיק השקעותיהן מופנה להשקעה במניות. יתרות כספים שלא הושקעו בנכסים המפורטים לעיל יושקעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.49% -1.66%
שנה
6.67%
5 שנים 3 שנים
39.34% 10.85%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.86% 3.49%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.55% 0.29%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.36 2.65
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.17 0.19
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.92 0.63
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.11 0.85
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.41 0.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.00% 44.23
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
44.23-1.66%08/2017
44.672.03%07/2017
43.78-1.29%06/2017
43.742.44%05/2017
42.391.18%04/2017
41.67-0.46%03/2017
41.961.81%02/2017
42.440.86%01/2017
42.971.99%12/2016
41.981.56%11/2016
41.63-1.20%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
98.12%, חשיפה למניות
54.48%חשיפה לחול
24.76%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
83.48%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.63%מזומנים ושווי מזומנים
2.40%נכסים אחרים
0.49%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
92.71%נכסים סחירים ונזילים
7.29%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
63.85%נכסים בארץ
36.15%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
28.81%מניות השייכות למדד תא 25/35
18.65%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.61%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
10.04%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.56%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
4.61%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.07%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.79%מניות היתר
1.84%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.79%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.51%מניות לא סחירות
1.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.76%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.66%קרנות גידור
0.49%קרנות גידור בחול
0.38%הלוואות לעמיתים
0.38%קרנות הון סיכון
0.36%חייבים שונים
0.23%קרנות השקעה אחרות
0.22%קרנות השקעה אחרות בחול
0.12%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.10%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.09%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.07%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short