סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל קמפ מסלול מניות קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  739
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  15.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 50% מנכסי המסלול במניות או בני"ע המירים למניות ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מתמחות במניות ו/או בנגזרים למניות ו/או למדדים למניות ו/או לסלי מניות הנסחרים בישראל ו/או בחו"ל.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.93
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.72% -0.88%
שנה
9.34%
5 שנים 3 שנים
56.23% 14.99%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.33% 4.77%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.75% 0.39%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.43 2.58
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.56 0.6
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.32 0.88
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.02 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0 -0.02
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.60% 4.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
4.24-0.88%08/2017
4.301.37%07/2017
4.25-0.57%06/2017
4.302.11%05/2017
4.191.29%04/2017
3.850.37%03/2017
3.842.32%02/2017
3.770.57%01/2017
3.741.44%12/2016
3.692.15%11/2016
3.55-0.59%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.81%, חשיפה למניות
59.91%חשיפה לחול
20.59%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
62.37%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.49%אגח ממשלתיות סחירות
7.96%מזומנים ושווי מזומנים
5.60%קרנות נאמנות
1.78%נכסים אחרים
1.70%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
1.10%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.48%נכסים סחירים ונזילים
1.52%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.45%נכסים בארץ
26.55%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
24.27%מניות השייכות למדד תא 25/35
16.31%מקמ
12.17%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.13%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.81%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.29%פחק/פרי
3.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.18%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.11%מניות היתר
3.09%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.90%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.02%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.58%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.56%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.50%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
1.20%חייבים שונים
1.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
1.03%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.62%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.48%קרנות גידור
0.20%מניות לא סחירות
0.15%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.10%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.06%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-1.36%זכאים ירשם במינוס