סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  761
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  15.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   מסלול הראל בז (מסלול מנייתי) - בו שיעור ההשקעה של הקופה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות לא יפחת מ- 50% מסך כספי הקופה. -
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.11% -0.85%
שנה
10.04%
5 שנים 3 שנים
62.14% 16.55%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.15% 5.24%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.81% 0.43%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.45 2.61
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.68 0.65
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.8 0.95
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.05 1.66
העברות בין קופות צבירה נטו
1.59 3.2
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.30% 162.84
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
162.84-0.85%08/2017
161.071.47%07/2017
155.40-0.54%06/2017
153.522.18%05/2017
147.761.39%04/2017
144.020.46%03/2017
145.182.20%02/2017
139.760.63%01/2017
138.921.84%12/2016
135.242.12%11/2016
134.79-0.67%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.95%, חשיפה למניות
59.33%חשיפה לחול
20.72%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
60.95%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.37%אגח ממשלתיות סחירות
8.07%מזומנים ושווי מזומנים
5.62%קרנות נאמנות
2.20%נכסים אחרים
1.95%הלוואות
0.74%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.09%אגח קונצרניות לא סחירות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.99%נכסים סחירים ונזילים
4.01%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.40%נכסים בארץ
24.60%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.41%מניות השייכות למדד תא 25/35
15.08%מקמ
12.42%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.81%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.86%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.35%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.24%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.76%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.19%פחק/פרי
3.00%מניות היתר
2.80%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.94%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.68%הלוואות לעמיתים
1.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.19%חייבים שונים
0.85%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.65%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.46%קרנות גידור
0.42%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.30%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.25%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.22%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.13%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.13%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.12%קרנות השקעה אחרות
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.05%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.03% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.02%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%קרנות גידור בחול
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס