סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל השתלמות מסלול מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  763
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  15.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   מסלול הראל נץ (מסלול מנייתי) - בו שיעור ההשקעה של הקופה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות לא יפחת מ- 50% מסך כספי הקופה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.85
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.46% -0.54%
שנה
15.69%
5 שנים 3 שנים
66.25% 17.47%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.70% 5.51%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.85% 0.45%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.45 2.63
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.76 0.78
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.92 0.98
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.1 3.72
העברות בין קופות צבירה נטו
0.44 2.06
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.40% 339.69
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
339.69-0.54%06/2017
339.692.20%05/2017
326.421.39%04/2017
319.500.45%03/2017
314.012.23%02/2017
306.420.59%01/2017
306.911.84%12/2016
294.972.14%11/2016
288.27-0.67%10/2016
289.83-0.53%09/2016
290.861.01%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.84%, חשיפה למניות
57.76%חשיפה לחול
20.58%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
63.54%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.36%אגח ממשלתיות סחירות
6.94%מזומנים ושווי מזומנים
5.59%קרנות נאמנות
2.58%הלוואות
1.59%נכסים אחרים
0.37%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.03%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.61%נכסים סחירים ונזילים
4.39%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.82%נכסים בארץ
24.18%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.28%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.22%מקמ
11.79%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.19%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.79%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.14%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.00%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.56%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.38%מניות היתר
3.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
2.90%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.52%הלוואות לעמיתים
2.21%פחק/פרי
2.17%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.64%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.16%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.97%חייבים שונים
0.84%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.62%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.48%קרנות גידור
0.19%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.17%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%קרנות השקעה אחרות
0.07%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.03%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.02%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.01%קרנות גידור בחול
0.00%מניות לא סחירות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.19%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.84%זכאים ירשם במינוס