סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל ישראל קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  811
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  18.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ישראל
התמחות מישנית:  ישראל
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   מרכיב המניות עד 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.22% 1.41%
שנה
13.27%
5 שנים 3 שנים
47.61% 20.10%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.10% 6.29%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.65% 0.51%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.73 1.55
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.24 1.19
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.48 1.35
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.91 7.62
העברות בין קופות צבירה נטו
12.71 19.42
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.50% 796.98
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
796.981.41%04/2017
766.990.78%03/2017
733.911.52%02/2017
695.411.41%01/2017
656.960.98%12/2016
640.070.68%11/2016
626.150.21%10/2016
622.55-0.23%09/2016
611.971.27%08/2016
593.453.13%07/2016
571.580.10%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.99%, חשיפה למניות
17.61%חשיפה לחול
16.18%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
43.03%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.80%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
17.20%מזומנים ושווי מזומנים
7.39%אגח ממשלתיות סחירות
1.79%הלוואות
1.64%אגח קונצרניות לא סחירות
0.16%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.41%נכסים סחירים ונזילים
3.59%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.38%נכסים בארץ
19.62%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
15.68%מניות השייכות למדד תא 25/35
12.96%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
10.34%מניות השייכות למדד תא 75/90
8.38%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.34%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
5.42%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.63%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.95%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.70%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.46%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.29%מניות היתר
3.27%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
2.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
2.00%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.79%הלוואות לעמיתים
1.57%מקמ
1.54%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
1.29%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.28%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.04%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.74%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.70%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.29%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.24%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.22%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.22%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.20%חייבים שונים
0.19%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.16%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.13%Warrants אופציות מסוג
0.11%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.09%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס