סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  814
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  14.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   מרכיב המניות לפחות 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.07% -2.68%
שנה
17.42%
5 שנים 3 שנים
77.50% 23.85%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
12.16% 7.39%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.96% 0.60%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.72 2.63
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.87 0.85
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.16 1.07
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.04 1.98
העברות בין קופות צבירה נטו
5.23 7.17
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.70% 104.75
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
104.75-2.68%06/2017
100.442.72%05/2017
94.461.90%04/2017
89.930.93%03/2017
89.232.80%02/2017
84.471.30%01/2017
81.291.14%12/2016
79.002.12%11/2016
78.75-0.27%10/2016
79.32-0.41%09/2016
79.811.53%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
87.41%, חשיפה למניות
23.15%חשיפה לחול
15.61%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
83.68%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.78%מזומנים ושווי מזומנים
0.46%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.05%אגח קונצרניות לא סחירות
0.03%נכסים אחרים
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.85%נכסים סחירים ונזילים
0.15%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.83%נכסים בארץ
23.17%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
31.34%מניות השייכות למדד תא 25/35
24.17%מניות השייכות למדד תא 75/90
14.81%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
13.81%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.91%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
4.66%מניות היתר
4.24%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.70%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.49%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.46%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.07%חייבים שונים
0.06%Warrants אופציות מסוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.07%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES