סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל להשקעה מניות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  8522
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.86% -0.86%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.02 0.79
העברות בין קופות צבירה נטו
0.13 0.9
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.60% 7.11
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
7.11-0.86%08/2017
6.261.20%07/2017
5.51-0.45%06/2017
4.911.76%05/2017
4.301.03%04/2017
3.690.35%03/2017
4.441.80%02/2017
3.650.92%01/2017
2.111.44%12/2016
0.010.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.53%, חשיפה למניות
58.69%חשיפה לחול
21.80%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
61.51%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.39%אגח ממשלתיות סחירות
8.45%מזומנים ושווי מזומנים
4.35%קרנות נאמנות
2.82%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
1.48%נכסים אחרים
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.61%נכסים סחירים ונזילים
-0.61%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.63%נכסים בארץ
25.37%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.73%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.91%מקמ
12.41%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.93%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.35%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.24%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.79%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.49%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.43%פחק/פרי
3.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.04%מניות היתר
2.83%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
1.97%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.53%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.46%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.16%חייבים שונים
0.78%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.75%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.27%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.06%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-1.86%זכאים ירשם במינוס