סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל להשקעה מניות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  8522
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  .7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.16% 1.03%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.06 0.62
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.01 0.55
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.90% 4.3
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
4.301.03%04/2017
3.690.35%03/2017
4.441.80%02/2017
3.650.92%01/2017
2.111.44%12/2016
0.010.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.93%, חשיפה למניות
59.23%חשיפה לחול
19.74%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
62.92%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.20%אגח ממשלתיות סחירות
7.17%מזומנים ושווי מזומנים
4.24%קרנות נאמנות
3.04%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
1.43%נכסים אחרים
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.22%נכסים סחירים ונזילים
1.78%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.98%נכסים בארץ
24.02%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
24.71%מניות השייכות למדד תא 25/35
16.61%מקמ
11.21%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.97%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.61%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.60%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.22%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.44%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.16%מניות היתר
2.92%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
2.50%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.34%פחק/פרי
1.73%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.64%חייבים שונים
1.39%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.30%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.67%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.53%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.48%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.18%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.07%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.09%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.15%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short