סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל להשקעה מניות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  8522
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  .8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.51% -0.45%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.51
העברות בין קופות צבירה נטו
0.12 0.63
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.30% 5.51
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5.51-0.45%06/2017
4.911.76%05/2017
4.301.03%04/2017
3.690.35%03/2017
4.441.80%02/2017
3.650.92%01/2017
2.111.44%12/2016
0.010.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
92.38%, חשיפה למניות
56.69%חשיפה לחול
19.82%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
62.11%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.75%אגח ממשלתיות סחירות
11.20%מזומנים ושווי מזומנים
4.15%קרנות נאמנות
2.76%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
1.03%נכסים אחרים
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.02%נכסים סחירים ונזילים
0.98%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.00%נכסים בארץ
23.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
24.53%מניות השייכות למדד תא 25/35
15.81%מקמ
11.77%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.92%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.55%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.13%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.28%מניות היתר
3.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
2.94%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.82%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.39%פחק/פרי
2.10%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.59%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.36%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.26%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.95%חייבים שונים
0.63%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.35%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.29%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.02%זכאים ירשם במינוס
-0.02%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.22%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES