סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  8563
שם תאגיד שולט:  ילין לפידות החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.21% 1.70%
שנה
16.25%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.31 7.79
העברות בין קופות צבירה נטו
50.64 57.12
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.70% 628.1
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
628.101.70%04/2017
561.320.85%03/2017
491.221.93%02/2017
417.190.64%01/2017
345.231.66%12/2016
288.442.41%11/2016
250.85-0.01%10/2016
229.47-0.50%09/2016
211.501.47%08/2016
186.764.18%07/2016
163.09-0.60%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
84.40%, חשיפה למניות
38.41%חשיפה לחול
22.58%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
53.44%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.23%אגח ממשלתיות סחירות
10.50%מזומנים ושווי מזומנים
0.65%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.19%אגח קונצרניות לא סחירות
0.15%הלוואות
0.04%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
-0.19%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.68%נכסים סחירים ונזילים
2.32%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
91.73%נכסים בארץ
8.27%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.98%מקמ
20.80%מניות השייכות למדד תא 25/35
11.54%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.47%מניות היתר
9.03%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
5.72%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.35%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.46%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.30%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.11%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
1.53%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.08%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.04%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.43%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.32%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.25%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.17%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.13%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.12%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.12%Warrants אופציות מסוג
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%קרנות השקעה אחרות
0.09%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.08%חייבים שונים
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.03%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.03%הלוואות בחול לא מובטחות
0.03% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.03%-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.01%קרנות השקעה אחרות בחול
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.33%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.34%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג