סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  8563
שם תאגיד שולט:  ילין לפידות החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  3.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.31% -0.15%
שנה
11.15%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.56 10.97
העברות בין קופות צבירה נטו
31.86 41.27
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.40% 860.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
860.18-0.15%08/2017
820.581.37%07/2017
749.07-1.61%06/2017
708.922.41%05/2017
628.101.70%04/2017
561.320.85%03/2017
491.221.93%02/2017
417.190.64%01/2017
345.231.66%12/2016
288.442.41%11/2016
250.85-0.01%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
78.53%, חשיפה למניות
39.69%חשיפה לחול
21.21%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
44.63%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.58%אגח ממשלתיות סחירות
19.87%מזומנים ושווי מזומנים
0.90%פיקדונות
0.80%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.21%הלוואות
0.12%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
-0.11%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.51%נכסים סחירים ונזילים
2.49%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
92.83%נכסים בארץ
7.17%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
16.91%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
16.90%מניות השייכות למדד תא 25/35
16.66%מקמ
10.16%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.10%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.22%מניות היתר
6.33%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.61%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.01%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.33%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
1.18%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
1.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.64%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.39%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.31%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.30%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.14%חייבים שונים
0.13%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.11%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.09%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.07%קרנות השקעה אחרות
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.06%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.03%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.02%הלוואות בחול לא מובטחות
0.02%-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.01%קרנות השקעה אחרות בחול
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.16%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.51%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג