סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  877
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.56
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.59% 1.59%
שנה
12.23%
5 שנים 3 שנים
50.03% 14.38%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.45% 4.58%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.68% 0.37%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.66 2.65
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.5 0.48
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.92 0.76
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.08 0.68
העברות בין קופות צבירה נטו
0.58 0.18
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.20% 280.37
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
280.371.59%04/2017
275.920.04%03/2017
281.681.90%02/2017
279.910.99%01/2017
268.781.79%12/2016
270.252.10%11/2016
264.82-0.43%10/2016
273.98-0.36%09/2016
279.470.99%08/2016
281.644.49%07/2016
272.40-2.20%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
100.99%, חשיפה למניות
55.15%חשיפה לחול
22.61%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
81.95%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.53%קרנות נאמנות
5.38%אגח ממשלתיות סחירות
4.00%מזומנים ושווי מזומנים
1.77%נכסים אחרים
0.24%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.12%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.15%נכסים סחירים ונזילים
1.85%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
54.61%נכסים בארץ
45.39%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
26.66%מניות השייכות למדד תא 25/35
23.28%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.45%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.55%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
6.53%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
5.38%מקמ
5.10%מניות היתר
4.42%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
4.22%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.21%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.72%קרנות השקעה אחרות
0.63%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.57%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.24%חייבים שונים
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.18%קרנות השקעה אחרות בחול
0.16%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.12%הלוואות לעמיתים
0.05%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירות long אופציות מטח/מטח
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.19%זכאים ירשם במינוס