סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  883
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.76% -0.81%
שנה
14.63%
5 שנים 3 שנים
62.53% 13.28%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.20% 4.24%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.81% 0.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.45 2.66
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.6 0.62
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.56 0.88
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.76 2.78
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.78 -0.76
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.00% 426.45
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
426.45-0.81%06/2017
430.902.03%05/2017
420.901.53%04/2017
414.850.04%03/2017
419.471.96%02/2017
416.730.91%01/2017
408.641.60%12/2016
410.952.15%11/2016
404.75-0.45%10/2016
411.27-0.42%09/2016
417.710.87%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
99.69%, חשיפה למניות
54.07%חשיפה לחול
18.73%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
74.87%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.63%אגח ממשלתיות סחירות
6.84%קרנות נאמנות
5.06%מזומנים ושווי מזומנים
0.92%הלוואות
0.48%נכסים אחרים
0.21%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.34%נכסים סחירים ונזילים
1.66%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
59.65%נכסים בארץ
40.35%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.88%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.15%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.63%מקמ
9.90%מניות השייכות למדד תא 75/90
6.94%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
5.30%מניות היתר
5.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.69%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.87%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.37%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.44%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.11%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.92%הלוואות לעמיתים
0.59%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.50%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.29%פחק/פרי
0.21%קרנות השקעה אחרות
0.19%קרנות השקעה אחרות בחול
0.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%חייבים שונים
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.04%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.26%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES