סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  883
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  14.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.93% -1.32%
שנה
8.99%
5 שנים 3 שנים
56.49% 12.10%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.37% 3.88%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.75% 0.32%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.46 2.65
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.47 0.49
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.96 0.82
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.88 3.55
העברות בין קופות צבירה נטו
0.84 3.51
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.10% 428.93
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
428.93-1.32%08/2017
431.341.50%07/2017
426.45-0.81%06/2017
430.902.03%05/2017
420.901.53%04/2017
414.850.04%03/2017
419.471.96%02/2017
416.730.91%01/2017
408.641.60%12/2016
410.952.15%11/2016
404.75-0.45%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
98.84%, חשיפה למניות
53.83%חשיפה לחול
22.80%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
77.76%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.16%אגח ממשלתיות סחירות
6.75%קרנות נאמנות
4.43%מזומנים ושווי מזומנים
0.89%הלוואות
0.64%נכסים אחרים
0.20%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.17%פיקדונות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.33%נכסים סחירים ונזילים
1.67%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
55.79%נכסים בארץ
44.21%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
24.57%מניות השייכות למדד תא 25/35
18.12%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.85%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.37%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
9.16%מקמ
6.49%מניות היתר
5.27%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
5.05%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.43%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.89%הלוואות לעמיתים
0.80%קרנות השקעה אחרות בחול
0.73%פחק/פרי
0.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.52%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.27%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.22%קרנות השקעה אחרות
0.19%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.17%או לא מדורגים בחול -BBB - פיקדונות נקובים במטח בדירוג הנמוך מ
0.13%חייבים שונים
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.15%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.32%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח