סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  883
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.50% 1.53%
שנה
11.54%
5 שנים 3 שנים
48.11% 13.28%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.17% 4.24%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.66% 0.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.66 2.64
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.45 0.47
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.68 0.72
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.26 2.94
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.77 -0.09
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.50% 420.9
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
420.901.53%04/2017
414.850.04%03/2017
419.471.96%02/2017
416.730.91%01/2017
408.641.60%12/2016
410.952.15%11/2016
404.75-0.45%10/2016
411.27-0.42%09/2016
417.710.87%08/2016
414.864.44%07/2016
397.54-2.31%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
100.79%, חשיפה למניות
55.39%חשיפה לחול
22.45%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
80.89%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.15%אגח ממשלתיות סחירות
6.21%קרנות נאמנות
3.01%מזומנים ושווי מזומנים
1.55%נכסים אחרים
1.00%הלוואות
0.20%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.50%נכסים סחירים ונזילים
2.50%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
55.82%נכסים בארץ
44.18%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
26.66%מניות השייכות למדד תא 25/35
22.95%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.14%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.15%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
7.15%מקמ
6.21%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
4.29%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.95%מניות היתר
2.85%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.34%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.00%הלוואות לעמיתים
0.57%קרנות השקעה אחרות
0.52%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.46%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.17%קרנות השקעה אחרות בחול
0.11%חייבים שונים
0.05%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%פחק/פרי
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירות long אופציות מטח/מטח
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.37%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים