סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  961
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  13.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   הפניקס מסלול מנייתי החברה מתחייבת להשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ 50% מנכסי המסלול.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
8.10% -0.55%
שנה
11.47%
5 שנים 3 שנים
70.07% 20.25%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
11.21% 6.34%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.89% 0.51%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.42 2.54
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.91 0.88
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.64 1.1
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.03 1.75
העברות בין קופות צבירה נטו
3.36 5.08
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.00% 26.49
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
26.49-0.55%08/2017
21.511.72%07/2017
18.93-0.79%06/2017
19.162.05%05/2017
17.781.51%04/2017
17.290.63%03/2017
15.871.87%02/2017
15.331.43%01/2017
14.051.58%11/2016
13.540.21%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
91.70%, חשיפה למניות
56.40%חשיפה לחול
23.87%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
60.15%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.21%מזומנים ושווי מזומנים
10.77%פיקדונות
7.19%קרנות נאמנות
1.54%נכסים אחרים
0.12%אגח ממשלתיות סחירות
0.03%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.77%נכסים סחירים ונזילים
12.23%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.49%נכסים בארץ
31.51%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
21.81%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.81%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
10.72%מניות השייכות למדד תא 75/90
10.26%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
7.98%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
7.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.85%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.46%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.90%פחק/פרי
3.22%מניות היתר
2.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.48%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.18%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.10%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.80%לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.45%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.21%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.14%קרנות גידור בחול
0.14%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.13%Warrants אופציות מסוג
0.12%מקמ
0.06%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.01%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%מניות לא סחירות
0.00%חייבים שונים
0.00%ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
-0.01%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.17%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח