סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  961
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  13.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   הפניקס מסלול מנייתי החברה מתחייבת להשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ 50% מנכסי המסלול.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.55% 1.51%
שנה
13.60%
5 שנים 3 שנים
52.72% 20.94%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.84% 6.54%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.71% 0.53%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.72 2.55
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.69 0.67
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.64 0.88
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.04 -0.42
העברות בין קופות צבירה נטו
0.7 0.24
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.50% 17.78
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
17.781.51%04/2017
17.290.63%03/2017
15.871.87%02/2017
15.331.43%01/2017
14.051.58%11/2016
13.540.21%10/2016
13.27-0.75%09/2016
13.241.32%08/2016
12.844.66%07/2016
11.62-2.18%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.64%, חשיפה למניות
58.24%חשיפה לחול
23.46%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
58.78%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.28%מזומנים ושווי מזומנים
13.44%פיקדונות
5.79%קרנות נאמנות
1.98%נכסים אחרים
1.64%אגח ממשלתיות סחירות
0.04%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.04%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
84.53%נכסים סחירים ונזילים
15.47%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.27%נכסים בארץ
28.73%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
21.61%מניות השייכות למדד תא 25/35
16.26%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
11.34%מניות השייכות למדד תא 75/90
10.37%פחק/פרי
9.10%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
5.79%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.06%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.37%מניות היתר
3.20%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.80%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.28%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.80%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.64%מקמ
1.61%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.18%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.16%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ
0.91%לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.48%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.38%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.18%Warrants אופציות מסוג
0.17%קרנות גידור בחול
0.11%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.11%חייבים שונים
0.10%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.10%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.08%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.04%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%מניות לא סחירות
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.07%זכאים מס הכנסה
-0.27%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short