סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  961
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  13.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   הפניקס מסלול מנייתי החברה מתחייבת להשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ 50% מנכסי המסלול.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.86% -0.79%
שנה
16.85%
5 שנים 3 שנים
73.07% 20.92%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
11.59% 6.54%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.92% 0.53%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.42 2.56
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.96 0.92
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
6.12 1.11
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.14 -0.22
העברות בין קופות צבירה נטו
0.29 -0.07
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.30% 18.93
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
18.93-0.79%06/2017
19.162.05%05/2017
17.781.51%04/2017
17.290.63%03/2017
15.871.87%02/2017
15.331.43%01/2017
14.051.58%11/2016
13.540.21%10/2016
13.27-0.75%09/2016
13.241.32%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.06%, חשיפה למניות
57.74%חשיפה לחול
23.66%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
60.42%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.50%מזומנים ושווי מזומנים
12.84%פיקדונות
7.17%קרנות נאמנות
1.79%נכסים אחרים
1.24%אגח ממשלתיות סחירות
0.04%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.36%נכסים סחירים ונזילים
14.64%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.49%נכסים בארץ
30.51%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
22.40%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.31%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
10.75%מניות השייכות למדד תא 75/90
8.97%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
8.72%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
7.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
5.21%פחק/פרי
4.60%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.38%מניות היתר
2.20%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.55%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.39%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.24%מקמ
1.17%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.06%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ
0.88%לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.76%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.48%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.18%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.15%קרנות גידור בחול
0.14%Warrants אופציות מסוג
0.05%חייבים שונים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
-0.01%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.03%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.08%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short