סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט השתלמות כללי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  962
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  13.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   מרכיב המניות עד 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.04% 1.32%
שנה
9.23%
5 שנים 3 שנים
38.86% 15.01%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.79% 4.77%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.55% 0.39%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.58 1.41
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.82 0.88
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.28 1.17
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
11.58 19.45
העברות בין קופות צבירה נטו
37.67 45.54
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.50% 2813.87
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2,813.871.32%04/2017
2,733.600.67%03/2017
2,690.381.04%02/2017
2,637.160.95%01/2017
2,603.770.85%12/2016
2,558.390.44%11/2016
2,541.190.29%10/2016
2,524.85-0.45%09/2016
2,528.690.60%08/2016
2,513.552.56%07/2016
2,444.82-0.20%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.21%, חשיפה למניות
21.33%חשיפה לחול
18.88%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
37.75%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.70%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
16.08%אגח ממשלתיות סחירות
9.16%מזומנים ושווי מזומנים
2.68%אגח קונצרניות לא סחירות
2.40%הלוואות
0.22%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.70%נכסים סחירים ונזילים
5.30%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.26%נכסים בארץ
23.74%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
13.07%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.38%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.15%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.88%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.54%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.85%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.13%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.46%מקמ
3.23%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.70%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.59%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.40%הלוואות לעמיתים
2.17%מניות היתר
1.68%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.55%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.36%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.21%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
1.03%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.94%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.83%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.81%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.76%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.75%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.71%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.63%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.59%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.35%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.31%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.28%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.24%חייבים שונים
0.21%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.20%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.12%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.08%Warrants אופציות מסוג
0.06%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%מניות לא סחירות
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס