סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט השתלמות כללי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  962
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  13.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   מרכיב המניות עד 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.54% 0.52%
שנה
6.73%
5 שנים 3 שנים
49.72% 14.19%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.41% 4.52%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.67% 0.37%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.4 1.38
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.1 1.13
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3 1.45
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
11.31 21.76
העברות בין קופות צבירה נטו
45.76 56.21
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.60% 3065.42
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,065.420.52%08/2017
2,995.150.94%07/2017
2,909.41-1.06%06/2017
2,891.411.05%05/2017
2,813.871.32%04/2017
2,733.600.67%03/2017
2,690.381.04%02/2017
2,637.160.95%01/2017
2,603.770.85%12/2016
2,558.390.44%11/2016
2,541.190.29%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.58%, חשיפה למניות
19.97%חשיפה לחול
18.86%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
34.15%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.84%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
19.35%מזומנים ושווי מזומנים
14.25%אגח ממשלתיות סחירות
2.52%הלוואות
1.94%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
-0.03%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.54%נכסים סחירים ונזילים
4.46%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.55%נכסים בארץ
21.45%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
13.10%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
12.06%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.47%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.51%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.96%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.50%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.26%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.69%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.61%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.52%הלוואות לעמיתים
2.49%מניות היתר
2.45%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.87%מקמ
1.60%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.40%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.29%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.90%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.87%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.67%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.64%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.60%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.57%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.55%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.37%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.32%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.31%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.25%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.25%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.16%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.10%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%חייבים שונים
0.06%Warrants אופציות מסוג
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.05%זכאים ירשם במינוס