סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט השתלמות כללי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  962
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  13.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   מרכיב המניות עד 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.02% -1.06%
שנה
8.53%
5 שנים 3 שנים
48.35% 14.48%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.21% 4.61%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.66% 0.38%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.41 1.42
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.97 1.01
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 1.37
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
15.29 20.26
העברות בין קופות צבירה נטו
45.53 50.5
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.00% 2909.41
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2,909.41-1.06%06/2017
2,891.411.05%05/2017
2,813.871.32%04/2017
2,733.600.67%03/2017
2,690.381.04%02/2017
2,637.160.95%01/2017
2,603.770.85%12/2016
2,558.390.44%11/2016
2,541.190.29%10/2016
2,524.85-0.45%09/2016
2,528.690.60%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.78%, חשיפה למניות
18.78%חשיפה לחול
18.10%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
34.39%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.25%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
16.30%מזומנים ושווי מזומנים
14.94%אגח ממשלתיות סחירות
2.53%הלוואות
2.39%אגח קונצרניות לא סחירות
0.20%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.84%נכסים סחירים ונזילים
5.16%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.76%נכסים בארץ
21.24%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
12.08%מניות השייכות למדד תא 25/35
10.24%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
6.82%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.75%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.32%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.91%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.21%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.48%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.90%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.05%מקמ
2.84%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.53%הלוואות לעמיתים
2.47%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.17%מניות היתר
1.68%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.47%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.97%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.92%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.85%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.68%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.65%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.64%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.58%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.55%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.51%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.47%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.34%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.26%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.20%חייבים שונים
0.20%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.18%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.11%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%Warrants אופציות מסוג
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.03%קרנות השקעה אחרות
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%זכאים ירשם במינוס