סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9731
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.39% 1.12%
שנה
7.96%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.24 5.41
העברות בין קופות צבירה נטו
25.3 30.47
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.00% 202.53
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
202.531.12%04/2017
170.110.69%03/2017
148.970.87%02/2017
133.420.67%01/2017
114.820.89%12/2016
107.630.10%11/2016
103.960.31%10/2016
101.65-0.35%09/2016
98.800.26%08/2016
94.052.46%07/2016
92.02-0.07%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.37%, חשיפה למניות
14.89%חשיפה לחול
14.76%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
32.98%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
26.26%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.66%אגח ממשלתיות סחירות
19.30%מזומנים ושווי מזומנים
1.03%אגח קונצרניות לא סחירות
0.52%הלוואות
0.19%נכסים אחרים
0.06%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.22%נכסים סחירים ונזילים
1.78%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.39%נכסים בארץ
15.61%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
16.95%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
9.26%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.67%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.58%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.51%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
6.23%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.98%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.84%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.82%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.91%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.23%מקמ
1.98%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.78%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.17%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.09%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.93%מניות היתר
0.64%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.55%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.55%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.52%הלוואות לעמיתים
0.48%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.44%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.37%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.25%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.21%חייבים שונים
0.18%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.16%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.15%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.13%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.12%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.10%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.06%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.03%קרנות הון סיכון
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%קרנות השקעה אחרות
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.08%זכאים ירשם במינוס