סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9731
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.69% -1.05%
שנה
7.53%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.06 11.6
העברות בין קופות צבירה נטו
30.25 41.79
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.80% 269.09
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
269.09-1.05%06/2017
230.051.35%05/2017
202.531.12%04/2017
170.110.69%03/2017
148.970.87%02/2017
133.420.67%01/2017
114.820.89%12/2016
107.630.10%11/2016
103.960.31%10/2016
101.65-0.35%09/2016
98.800.26%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.16%, חשיפה למניות
13.90%חשיפה למטח
12.10%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
30.46%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
25.11%אגח ממשלתיות סחירות
21.67%מזומנים ושווי מזומנים
21.30%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.82%אגח קונצרניות לא סחירות
0.56%הלוואות
0.04%פיקדונות
0.04%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.43%נכסים סחירים ונזילים
1.57%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
86.74%נכסים בארץ
13.26%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
19.44%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
8.61%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.12%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.27%מקמ
6.23%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
6.03%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.53%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.28%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.89%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.86%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.74%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.64%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.56%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.32%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.92%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.88%מניות היתר
0.78%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.75%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.70%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.56%הלוואות לעמיתים
0.35%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.34%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.29%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.18%חייבים שונים
0.16%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.09%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.07%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.07%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%קרנות הון סיכון
0.01%קרנות השקעה אחרות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.11%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES