סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9731
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.57% 0.69%
שנה
6.57%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.52 6.81
העברות בין קופות צבירה נטו
26.24 32.53
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.00% 344.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
344.800.69%08/2017
310.211.12%07/2017
269.09-1.05%06/2017
230.051.35%05/2017
202.531.12%04/2017
170.110.69%03/2017
148.970.87%02/2017
133.420.67%01/2017
114.820.89%12/2016
107.630.10%11/2016
103.960.31%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.75%, חשיפה למניות
22.98%חשיפה לחול
15.52%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
30.76%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
27.47%אגח ממשלתיות סחירות
21.55%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.92%מזומנים ושווי מזומנים
0.84%הלוואות
0.35%אגח קונצרניות לא סחירות
0.09%נכסים אחרים
0.01%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.77%נכסים סחירים ונזילים
1.23%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.20%נכסים בארץ
14.80%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
17.40%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
9.42%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.35%מקמ
7.59%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.96%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.87%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.91%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.13%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.49%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.93%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.95%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.48%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.03%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.99%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.84%הלוואות לעמיתים
0.81%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.78%מניות היתר
0.72%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.68%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.50%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.47%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.08%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.07%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.07%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.07%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.06%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.06%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.05%חייבים שונים
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%קרנות הון סיכון
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%קרנות השקעה אחרות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס