סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  989
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.87% 1.28%
שנה
9.54%
5 שנים 3 שנים
22.55% 11.51%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.15% 3.70%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.34% 0.30%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.44 1.54
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.09 -0.14
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.08 0.72
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.2 0.02
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.1 -0.28
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.40% 74.07
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
74.071.28%04/2017
73.420.21%03/2017
74.371.39%02/2017
72.54-0.03%01/2017
73.901.53%12/2016
73.702.25%11/2016
72.74-0.19%10/2016
74.58-0.57%09/2016
76.020.72%08/2016
76.264.22%07/2016
75.21-2.26%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.58%, חשיפה למניות
49.41%חשיפה לחול
25.16%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
93.54%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.08%אגח קונצרניות לא סחירות
1.67%נכסים אחרים
1.43%מזומנים ושווי מזומנים
1.28%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.68%נכסים סחירים ונזילים
5.32%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
51.03%נכסים בארץ
48.97%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
48.08%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
44.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.26%הלוואות לעמיתים
1.11%פחק/פרי
0.99%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.55%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.37%קרנות השקעה אחרות בחול
0.35%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.29%מניות לא סחירות
0.27%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.24%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.19%קרנות הון סיכון
0.19%קרנות השקעה אחרות
0.19%קרנות נדלן בחול
0.18%חייבים שונים
0.06%קרנות גידור בחול
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.01%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.01%קרנות הון סיכון בחול
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס