סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  989
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.27% -0.55%
שנה
7.43%
5 שנים 3 שנים
26.73% 9.59%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.85% 3.10%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.40% 0.25%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.4 1.61
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.08 -0.13
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.84 0.8
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.25 -0.08
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.97 -1.3
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.40% 72.49
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
72.49-0.55%08/2017
74.231.89%07/2017
73.99-1.95%06/2017
75.872.02%05/2017
74.071.28%04/2017
73.420.21%03/2017
74.371.39%02/2017
72.54-0.03%01/2017
73.901.53%12/2016
73.702.25%11/2016
72.74-0.19%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.98%, חשיפה למניות
52.34%חשיפה לחול
25.49%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
93.98%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.15%מזומנים ושווי מזומנים
1.97%אגח קונצרניות לא סחירות
1.24%הלוואות
0.65%נכסים אחרים
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.82%נכסים סחירים ונזילים
4.18%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
51.05%נכסים בחול ובמטח
48.95%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
49.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
43.89%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.43%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.23%הלוואות לעמיתים
0.96%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.79%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.67%פחק/פרי
0.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.36%קרנות השקעה אחרות בחול
0.32%מניות לא סחירות
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.23%קרנות הון סיכון
0.20%קרנות נדלן בחול
0.18%חייבים שונים
0.14%קרנות השקעה אחרות
0.06%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.05%קרנות גידור בחול
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.03%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.45%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח