סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  989
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.90% -1.95%
שנה
11.29%
5 שנים 3 שנים
28.03% 9.94%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.07% 3.21%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.41% 0.26%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.4 1.6
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.08 -0.13
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.08 0.79
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.12 0.05
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.29 -0.36
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.30% 73.99
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
73.99-1.95%06/2017
75.872.02%05/2017
74.071.28%04/2017
73.420.21%03/2017
74.371.39%02/2017
72.54-0.03%01/2017
73.901.53%12/2016
73.702.25%11/2016
72.74-0.19%10/2016
74.58-0.57%09/2016
76.020.72%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
91.60%, חשיפה למניות
47.73%חשיפה לחול
25.16%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
91.55%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.60%מזומנים ושווי מזומנים
1.96%אגח קונצרניות לא סחירות
1.66%נכסים אחרים
1.24%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.85%נכסים סחירים ונזילים
5.15%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
50.72%נכסים בארץ
49.28%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
46.42%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
44.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.27%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.27%פחק/פרי
1.23%הלוואות לעמיתים
0.97%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.61%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%קרנות השקעה אחרות בחול
0.29%מניות לא סחירות
0.28%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.22%קרנות הון סיכון
0.19%קרנות נדלן בחול
0.17%חייבים שונים
0.13%קרנות השקעה אחרות
0.06%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.05%קרנות גידור בחול
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.01%קרנות הון סיכון בחול
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס