תדהמה בענף הפנסיה - משרד האוצר מוריד את דמי הניהול לפנסיונרים ב 40% 

מורידים את דמי הניהול לפנסיונרים בגיל פרישה ל-0.3% שהם כ 40% הנחה מהמקובל היום

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
הממונה על שוק ההון, דר משה ברקת קרדיט רמי זרנגרהממונה על שוק ההון, דר משה ברקת קרדיט רמי זרנגר

שנהב גולדברג 21/12/2021

מורידים את דמי הניהול לפנסיונרים בגיל פרישה ל-0.3% שהם כ 40% הנחה מהמקובל היום

שר האוצר, אביגדור ליברמן יחד עם הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, יוצאים בצעד נוסף לשמירה על ציבור המבוטחים והחוסכים

שר האוצר העביר היום (ג') לאישור ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות דמי ניהול במטרה לקבוע תקרת דמי ניהול נמוכה יותר מזו הקבועה היום בתקנות בגין פנסיונרים העומדת כיום על שיעור של 0.5%, לטובת ציבור החוסכים הפורשים לפנסיה בישראל.

תקרת דמי הניהול שישולמו על ידי פנסיונר שיחל לקבל קצבת זקנה, מיום קביעת התקנות מקרנות פנסיה מקיפות וכלליות, או מפוליסות ביטוח שהוצאו על פי קופת ביטוח, יעמוד על שיעור שלא יעלה על 0.3% לשנה, בדומה לתקרה שנקבעה על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהליך התחרותי לבחירת קרן פנסיה נבחרת.

בעקבות רפורמות רגולטוריות שנעשו בשוק החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות שהביאו להגברת התחרות בשוק, אנו עדים לירידה משמעותית בשיעור דמי הניהול הממוצעים המשולמים בפועל על ידי העמיתים במהלך תקופת החיסכון.
כך לדוגמה דמי הניהול הממוצעים בפנסיה עומדים כיום על שיעור של כ-1.95% מההפקדות ועל שיעור של כ-0.2% מהצבירה. כמו כן, מרבית העמיתים אינם משלמים את דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. עם זאת, שינוי זה טרם קיבל ביטוי משמעותי כמצופה גם בדמי הניהול המשולמים על ידי פנסיונרים, שרובם עדיין משלמים את דמי הניהול המקסימליים. מטרת מהלך זה היא להביא שינוי והנחה משמעותית מובטחת גם עבור ציבור הפנסיונרים בישראל.

שר האוצר, אביגדור ליברמן: ההחלטה מהווה צעד נוסף לטובת ציבור החוסכים הפורשים לפנסיה במדינת ישראל שתביא לחיסכון נוסף של מאות ואף אלפי שקלים בשנה. ההחלטה עושה צדק עם האזרחים הוותיקים שעבדו וחסכו כל השנים וכעת יזכו להנות מפירות החיסכון, כאשר עבור חלק לא מבוטל מהם מדובר בצעד משנה אורח חיים. נמשיך לדאוג להורינו, לסבים ולסבתות שלנו מתוך דאגה אמיתית לרמת החיים של האוכלוסיה המבוגרת בישראל״.

ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: ״אני מודה לשר האוצר, אביגדור ליברמן על קידום מהלך חשוב זה. הורדת תקרת דמי הניהול לפנסיונרים הינה צעד משלים להליך קרנות ברירת מחדל, בהן נקבע כי בעת פרישה דמי הניהול המרביים יעמדו על כ- 0.3%. בצעד זה אנו מוודאים כי כלל הפורשים לפנסיה יהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול, מה שיוביל להעלאה בקצבאות הפרישה. הרשות תמשיך לקדם את רווחת החוסכים לצד מיצוי זכויות מרבי של כלל העמיתים והחוסכים בישראל״.