תיקון 190 בקופת גמל הסודות נחשפים לטוב ולרע - וכיצד ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פנסיה חודשית? 

תיקון 190 בקופות גמל לפקודת מס הכנסה – למי הוא מתאים? התנאים, היתרונות וגם החסרונות במשיכת כספים לפי תיקון 190, ואיך לתכנן נכון כדי להיעזר בתיקון 190

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
investment-Image from Pixabayinvestment-Image from Pixabay

אריאל ברזילי 13/04/2022

"שום דבר אינו דורש תיקון כמו הרגליהם של אחרים" – מרק טוויין.
מאמר זה נכתב עקב שאלות רבות המגיעות אליי בנושא זה, והתשובה לשאלות אלו מתכתבת, כתמיד, עם אימרה חכמה של מרק טוויין, שבהרגליהם של אנשים צריך להיות תיקון – כך גם במקרה הזה, אחרי שיוסברו לעיל המהות, היתרונות, החסרונות ואופן הביצוע של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הסבר כללי
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אושר בקריאה שלישית ב-2.05.2012, והוא מאפשר משיכת כספים מקופת גמל מתאימה של העמית/ה באחת מהדרכים הבאות:
א. משיכה הכספים כסכום חד פעמי. אפשרית בתשלום מס רווח הון מופחת בגובה 15% (מהרווח הנומינלי) במקום 25% (מהרווח הריאלי) כפי שנהוג בהשקעות בניירות ערך.
ב. משיכת הכספים כפנסיה חודשית. פנסיה פטורה ממס לכל החיים, ללא תקרה.
ג. במקרה של העברה בין דורית, הכספים יעברו ליורשים אחרי פטירה בפטור מלא ממס הכנסה במקרה פטירת העמית/ה לפני גיל 75 ואילו במקרה פטירה של העמית/ה לאחר גיל 75, ישלמו היורשים מס רווח הון בשיעור 15% מהרווח הנומינלי.

למי מתאים תיקון חוק 190 לפקודת מס הכנסה?
ישנם 2 תנאים לנזילות הכספים על פי תיקון 190:
א. גיל עמית/ה - העמית/ה עבר את גיל 60.
ב. קצבה מינימלית לעמית/ה. העמית/ה מקבל בפועל קצבת פנסיה חודשית שעומדת לפחות על כ-4,606 ₪ (נכון לשנת 2022).
העמית/ה יכול לפתוח קופה מתאימה עוד לפני מועד הזכאות אך חשוב להבין כי הכספים לא יהיו נזילים עד להגעה לגיל 60 או לגיל קבלת קצבה כאמור, לפי המועד המאוחר מבין השניים.

מהם היתרונות של השקעה בקופת גמל שנפתחה לפי תיקון 190?
א. נזילות – הכספים נזילים בכל עת (החל מגיל 60 וקבלת קצבה מזערית כפי שנכתב לעיל)
ב. משיכה הונית – אפשרות למשיכת הכספים בצורה הונית בכל עת (בדרך של היוון קצבה מוכרת)
ג. דחיית אירוע מס למועד המשיכה בפועל – להבדיל מתיקי ני”ע בו מתקיים אירוע מס מיידי בכל מכירה של ני”ע, בתיקון 190 ניתן לבצע שינוי מסלולי השקעה או ניוד בין יצרנים פנסיוניים מנהלים מבלי שהדבר יהווה אירוע מס. אירוע המס, שהוא הבסיס לתיקון זה כאמור לעיל, יהיה רק במשיכת כספים מתיקון 190 ורק על החלק היחסי של המשיכה
ד. תשלום מס רווח הון מופחת – בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי במקום 25% מהרווח הריאלי. חשוב להבין כי בסביבת אינפלציה אפסית וכשהריבית שמוצעת בבנקים אפסית, יש יתרון מובהק לתיקון 190 לגמלאים על פני מוצרי השקעה אחרים, וכעת, כאשר אנו עדים לתהליך אינפלציוני מתפתח בארץ ( ובעולם ), היתרון המובהק הזה מתחיל להישחק בהקשר זה.
ה. אפשרות לקבלת קצבה חודשית – הקצבה החודשית תהיה פטורה כאמור ממס ללא תלות בהכנסות נוספות.
ו. העברה בין דורית – אפשרות להעברה ליורשים פטורה ממס לחלוטין  או במס מופחת כפי שצויין לעיל.
ז. דמי ניהול – דמי ניהול קבועים ( בפוליסה – חוזה ביטוח ) ונמוכים בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים, במיוחד כאשר עושים את שקלול ההוצאות הכולל בהקשר של תיק ני"ע.
ח. פיזור סיכונים רחב – ניתן לבצע השקעות במגוון אפיקי ההשקעה ( לרבות שילוב של מספר מסלולי השקעה, בתלות באפשרויות הקיימות אצל היצרנים הפנסיוניים וזאת בהתאם לצרכיו האישיים והעדפותיו של כל עמית/ה.
ט. מינוי מוטבים למקרה מוות – ניתן לבצע בכל עת מינוי מוטבים בקופות הגמל. אציין גם שמינוי זה מומלץ לכל הקופות הפנסיוניות ומוצרי הביטוח בכל עת. 
י. אפשרות קבלת הלוואות – קופת הגמל מאפשרת קבלת הלוואה על חשבון הכספים המופקדים בתנאים אטרקטיביים במיוחד וזאת בהתאם לנהלי היצרנים הפנסיוניים – הרי הכספים "שוכבים" אצלם – וביחס להלוואות מגופים מסחריים.

מהם החסרונות של השקעה בקופת גמל שנפתחה לפי תיקון 190?
א. משיכת כספים מאוחרת - את הכספים ניתן למשוך כאמור רק לאחר גיל 60
ב. קצבה מינימלית - קבלת קצבה בפועל מחיסכון פנסיוני או פנסיה תקציבית בסכום העולה על 4,606 ש"ח
ג. רובד ראשון - הפקדה סכום של 35,244 ₪  לא יהיה ניתן למשיכה רגילה.
ד. תהליך אינפלציוני - במקרה של עליה באינפלציה יתכן ויהיה כדאי להשקיע במוצרים אחרים הנותנים מענה לסעיף 125ד לפקודת מס הכנסה.
ה. גיל עמית/ה מעל 70 - ישנן הטבות שניתן לנצל במוצרים פיננסים אחרים.
ו. גיל עמית/ה מתחת ל-60 - אם אתם היום בני 50 או אפילו פחות הכסף "משוייך לפוליסה ו"מרותק" שנים רבות בהן קיימת חוסר ודאות בהקשר לאינפלציה, לריבית ולתשואות אשר תתקבלנה בפועל.

קופות גמל שבוצעו לצורך תיקון 190 לגמלאים – ביצוע בפועל
ניתן לבצע הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190 לגמלאים ב-2 דרכים:
א. קופת גמל אצל יצרן פנסיוני – בה ניתן לבחור מסלול השקעה וחברה מנהלת ולהשקיע את הכספים בקופת הגמל לפי הגדרת הצרכים האישיים והעדפות של כל עמית/ה.
ב. קופת גמל בניהול אישי (IRA) – ניתן לעשות תיק השקעות מנוהל בבנק או בקופת גמל וליהנות מכל היתרונות של תיקון 190 בניהול תיק השקעות אישי.
הרובד הראשון של הכספים בסך של כ-35,244 ₪ (נכון לשנת 2022) יחשב כ"קצבה מזכה". משמעות הדבר היא שהכספים הללו אינם נזילים למשיכה וניתן לקבל עליהם הטבת מס של ניכוי וזיכוי ממס בהתאם להכנסות החייבות של העמית/ה, כדוגמת הפקדת כספים עד התקרה לפנסיה צוברת.

כיצד ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פנסיה חודשית?
כל מי שהגיע לגיל הזכאות (נשים בגיל 62.33 ועולה לגיל 65,  וגברים בגיל 67 - נכון לשנת 2022) יוכל לקבל פטור נוסף במסגרת קיבוע זכויות המאפשר לקבל פטור על "קצבה מזכה" שעשוי להגיע עד 52% מתקרת קצבה מזכה. כלומר, פטור מירבי של 4,503 ₪ (נכון לשנת 2022) מתוך ההכנסה החייבת במס שיעלה בפעימה נוספת ב-2025 ל 67% (5,802 ₪ לפי תקרות מס הכנסה של שנת 2022).

חשוב לציין שהפטור במסגרת הליך של קיבוע זכויות משתנה מאדם לאדם בהתאם למענקים פטורים שקיבל, היוון קצבה שבוצע בעבר או יבוצע בעתיד ופטור על הפנסיה, והכרחי ביצועה של בדיקה מקיפה על מנת לבצע ניצול אופטימאלי של הפטור בגיל הזכאות, מאחר ומיסוי של פנסיה הינו נושא מורכב המצריך הבנה ותכנון מס אופטימלי עבור הפורש/ת שיביא לניצול אופטימאלי של הפטורים העומדים לזכות הפורש ולכל מי שהגיע לגיל הזכאות.

כספים המופקדים לקופת גמל לפי תיקון 190 נחשבים ל"קצבה מוכרת" (למעט רובד ראשון של קצבה מזכה) ולכן הקצבה המשתלמת הינה קצבה פטורה ממס. במשיכה הונית של סכומים אלו ישולם 15% מס רווח הון על הרווח הנומינלי.

תכנון מס בפנסיה, בהתאמה אישית לפורש/ת יכול לחסוך כסף רב ולוודא שתקבלו את מה שמגיע לכם תוך הפחתת מס הכנסה על פנסיה חודשית, פטורים על מענקי פרישה ותכנון מס אופטימאלי.

לסיכום, בדיוק כמו הפתגם הנפלא בפתיח של המאמר,  נצטרך להמשיך לסגל לעצמנו חשיבה חדשה ואחריות אישית מוגברת בהקשר לנושאי שינוי הרגלים וחשיבה הנוגעים להערכות והיציאה לגמלאות, שכן המגמה הברורה של העברת האחריות לנושא המורכב הזה לפורש/ת העתידי המוצגת במאמרי כותב שורות אלו כבר שנים רבות ממשיכה ומתגברת, ודורשת היערכות מסודרת מראש כדי להתכונן לפרישה בצורה הטובה ביותר, תוך הבנה של היתרונות והחסרונות של כל צעד שיעשה בהקשר זה.

הכותב הינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף". מאמר זה הינו כללי בלבד , ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.