לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל ופנסיה - יוני 2022 

מסלולי המניות ירדו כ 19%- מתחילת השנה