קרנות פנסיה ירידות ביוני - אלטשולר שחם פנסיה בדירוג הגרוע בהיסטוריה שלהם - לפני פנסיה נט 

קרנות פנסיה - דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה ביוני - אלטשולר שחם בתשואות חריגות ביחס לשאר הגופים | תשואות שליליות בגופים השונים במסלולים השונים | חלק מהגופים מציגים תשואות שליליותל-12 חודשים | שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול עד גיל 50 - מנורה מבטחים מנצחים ב-2 מסלולים

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Photo 48720374 © Kiosea39 Dreamstime.comPhoto 48720374 © Kiosea39 Dreamstime.com

מיכאל לוי 19/07/2022

חודש יוני לא פסח על קרנות הפנסיה. הירידות הגיעו גם לתשואות בקרנות הפנסיה, כאשר בחלק מהמקרים התשואות השליליות גולשות לתשואות שליליות ל-12 חודשים, אולם בניגוד לאפיקים אחרים, התשואה השלילית עדיין לא ניכרת במרבית הגופים ובמרבית המסלולים. יחד עם הירידות הגיעו פערים משמעותיים מאוד בתשואות בין הגופים השונים. למותר לציין שגם כאן, התשואות שליליות בכל הגופים ובכל המסלולים, הן בתשואות החודש והן בתשואות מתחילת השנה.

כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

אחד הדברים המובחנים ביותר בתמונת התשואות החודש היא התשואות של אלטשולר שחם, שבולטות ביחס לשאר הגופים. התשואות החודש מעבירות את אלטשולר שחם למקום האחרון בכל חתכי הזמן בכל המסלולים השונים. אין ספק שמדובר כאן בלא פחות מרעידת אדמה, לגוף שמנהל היקפים בסדר גודל כזה.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מנורה מבטחים מנצחים במסלול ועוברים להובלה מתחילת השנה

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 2.71%-, לעומת 1.81%- בחודש קודם. טווח התשואות נע בין 4.89%- ל-2.06%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-6.4%- ביחס ל-3.8%- חודש קודם. התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 0.48%- ביחס ל-3.1% בחודש קודם. התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 21.87% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 38.31%.

מנורה מבטחים היא המנצחת החודש עם 2.06%-. מגדל במקום שני עם 2.23%-. מנורה מבטחים עברה להובלה מתחילת השנה עם 4.91%- על חשבון הראל (2.31%- החודש). הראל מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 1.55%. הפניקס (2.28%- החודש). עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 25.51% ו-42.6% תשואה ל-5 שנים.

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

-2.06%

-4.91%

1.36%

23.04%

40.84%

7,552

2184

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50 

-2.23%

-5.66%

0.33%

21.01%

35.61%

14,605

8801

הפניקס פנסיה לבני 50 ומטה

-2.28%

-5.32%

1.50%

25.51%

42.60%

31,927

9974

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

-2.31%

-4.99%

1.55%

21.60%

36.64%

23,926

9823

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

-2.52%

-5.29%

1.03%

24.49%

41.37%

19,380

7422

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

-2.67%

-7.37%

-0.82%

22.99%

38.44%

14,460

2155

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-4.89%

-11.23%

-8.27%

14.43%

32.69%

18,229

9757

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-2.71%

-6.40%

-0.48%

21.87%

38.31%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מנורה מבטחים מובילים במרבית חתכי הזמן

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של עד גיל 50 וגבוהה מעט מזו של מעל גיל 60. התשואה הממוצעת החודש היא 2.15%- לעומת 1.55%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 4.17%- ל-1.64%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.24%- לעומת 3.17%- בחודש שעבר. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 0.09%- לעומת 2.87% בחודש שעבר. התשואה ל-3 שנים היא 19.83% ול-5 שנים 34.6%.

מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול זה עם 1.64%-. במקום השני מגדל עם 1.68%-. מנורה מבטחים מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 3.86%-, בתשואה ל-12 חודשים עם 1.73% וכן בתשואה ל-5 שנים עם 40.77%. מיטב עדיין מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 24.36%.

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2040

-1.64%

-3.86%

1.73%

22.40%

40.77%

10,293

2014

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60 

-1.68%

-4.66%

0.65%

18.66%

31.72%

3,629

8802

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

-1.77%

-4.18%

1.50%

19.41%

33.11%

4,629

9827

הפניקס פנסיה לבני 50 עד 60

-1.83%

-4.67%

0.55%

21.02%

34.51%

3,331

9975

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

-1.95%

-5.39%

1.02%

24.36%

38.99%

5,363

9967

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

-1.99%

-4.56%

0.91%

21.24%

36.22%

5,583

7423

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-4.17%

-9.37%

-6.99%

11.75%

26.91%

3,335

9758

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-2.15%

-5.24%

-0.09%

19.83%

34.60%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מגדל מנצחים במסלול

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה השלילי הנמוכה מבין המסלולים השונים. התשואה ממוצעת החודש היא 1.02%- לעומת 1.15%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.37%- ל-0.17%-. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 2.86%- ביחס ל-2.35%- חודש קודם. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 1.15% לעומת 2.36% חודש קודם. התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 16.09%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 28.02%.

מגדל מנצחים במסלול עם 0.17%-. במקום השני מנורה מבטחים עם 0.65%-. מגדל עברו להובלה מתחילת השנה עם 0.49% על חשבון מנורה מבטחים, וכן עברו להובלה בשנה האחרונה עם 4.77%. מנורה מבטחים עדיין מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 18.67% ובתשואה ל-5 שנים עם 33.46%.

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

-0.17%

0.49%

4.77%

17.84%

---

5,291

8803

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

-0.65%

-2.19%

2.50%

18.67%

33.46%

5,257

2011

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

-0.87%

-3.25%

1.30%

15.08%

26.93%

2,157

9829

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

-0.96%

-4.00%

0.24%

14.68%

25.16%

1,754

9968

הפניקס פנסיה לבני 60 ומעלה

-1.04%

-3.49%

0.21%

16.09%

28.42%

1,318

9976

כלל פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה

-1.05%

-2.80%

2.02%

17.64%

30.17%

2,605

7424

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-2.37%

-4.77%

-3.00%

12.65%

23.96%

1,215

9759

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.02%

-2.86%

1.15%

16.09%

28.02%

 

 


(*) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.