יוני בביטוחי המנהלים – מגדל מנצחים בקרן י, הראל במסלול הכללי, כלל ב-2 מסלולים תלויי גיל 

מנורה מבטחים בתוצאות מאכזבות בקרן י' | כלל הגופים בתשואות שליליות החודש שגולשות גם לתשואות מתחילת השנה ובחלק מהמקרים גם לתשואות שליליות בשנה האחרונה

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp

מיכאל לוי 20/07/2022

ביטוחי המנהלים לא חמקו מחודש יוני המאתגר, והתשואות בביטוחי המנהלים לא שונות דרמטית מאלו של הגמל או ההשתלמות במסלולים השונים. אין גוף שהשיא תשואות חיוביות החודש, כמו כן אין גוף שנמצא בתשואה חיובית מתחילת השנה, ויש גם לא מעט מקרים של תשואות שליליות ב-12 החודשים האחרונים. מטבע הדברים המנצחים החודש הם הגופים עם התשואה השלילית הנמוכה ביותר.

תשואות בקרן י' – מגדל מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.01%-. תשואה ממוצעת מתחילת השנה – 6.02%-, בשנה האחרונה 0.25%-, ל-3 שנים 20.94%, ל-5 שנים 35.81%.

מגדל המנצחים החודש, עם 1.68%-. הראל במקום שני עם 1.86%-. בתשואה מתחילת השנה מובילים כלל עם 5.47%-. בתשואה בשנה האחרונה מובילים הפניקס (1.94%- החודש) עם 1.23%. הכשרה (2.06%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 26.47%, והפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 42.39%.

מנורה מבטחים מציגים תשואות מאכזבות בקרן י', והם נמצאים במקום אחרון בתשואה בכל חתכי הזמן.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל קרן י'

-1.68%

-5.55%

0.44%

19.44%

35.25%

71,264

17012

הראל קרן י'

-1.86%

-6.05%

-0.15%

18.74%

32.73%

23,372

259013

הפניקס קרן י'

-1.94%

-5.54%

1.23%

25.70%

42.39%

31,760

7012

הכשרה קרן י'

-2.06%

-5.92%

-1.42%

26.47%

39.30%

1,804

35012

כלל קרן י'

-2.16%

-5.47%

0.79%

21.80%

37.87%

38,533

14012

מנורה מבטחים קרן י'

-2.38%

-7.56%

-2.38%

13.50%

27.34%

12,087

18012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-2.01%

-6.02%

-0.25%

20.94%

35.81%

 

 


תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים במסלול

במסלול הכללי התשואה הממוצעת היא 1.91%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 6.59%-. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה היא 1.39%-, ב-3 שנים האחרונות התשואה היא 19.08%, וב-5 השנים האחרונות התשואה היא 32.61%.

הראל מנצחים החודש בכללי עם 1.91%-. במקום השני כלל עם 2.08%-. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.2%-, והראל מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 0.36%-. הפניקס (2.26%- החודש) מובילים עדין בתשואה ל-3 שנים עם 22.23% וכן בתשואה ל-5 שנים עם 45.62%.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל מסלול כללי

-1.91%

-6.27%

-0.36%

16.49%

29.61%

23,086

88

כלל - כללי

-2.08%

-6.20%

-1.02%

19.05%

33.78%

14,761

99

מגדל כללי

-2.18%

-6.87%

-1.31%

16.91%

30.16%

34,195

17013

הפניקס כללי

-2.26%

-6.61%

-0.98%

22.23%

37.12%

18,977

50

הכשרה מסלול כללי

-2.45%

-6.99%

-3.30%

20.72%

32.40%

4,276

62

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-2.18%

-6.59%

-1.39%

19.08%

32.61%

 

 


מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.66%-. כלל מנצחים החודש עם 2.57%-. במקום השני נמצאים הראל עם 2.65%- תשואה. כלל מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן עם 7.51%- מתחילת השנה, 1.29%- ב-12 החודשים האחרונים, 20.83% ל-3 שנים, ו-35.2% תשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 2.05%-. כלל מנצחים גם כאן עם 1.94%-. במקום שני מגדל עם 2.01%-. הראל (2.03%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.67%-, וכן בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 1.38%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 15.48, ובתשואה ל-5 שנים עם 27.64%.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 1.09%-. הראל מנצחים החודש עם תשואה של 0.9%-. כלל במקום שני עם 1.11%-. הראל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.29%-, וכן בתשואה בשנה האחרונה עם 1.17%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 11.25%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 21.28%.

(*) הכשרה מוצגת בטבלה, ונתוניה הובאו בחשבון בחישוב הממוצעים, אולם בשל היקף נכסים נמוך במסלולים תלויי גיל, לא נחשבה בדירוג הכללי בין שאר הגופים.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל תלוי גיל עד גיל 50

-2.57%

-7.51%

-1.29%

20.83%

35.20%

4,145

9659

הראל מסלול לבני 50 ומטה

-2.65%

-7.78%

-1.61%

16.54%

28.46%

2,375

9562

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

-2.76%

-8.48%

-2.80%

16.09%

28.35%

4,206

9599

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

-2.67%

-7.84%

-4.97%

21.62%

31.68%

246

9629

ממוצע

-2.66%

-7.90%

-2.67%

18.77%

30.92%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל תלוי גיל 50-60

-1.94%

-7.11%

-2.26%

15.48%

27.64%

1,476

9660

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

-2.01%

-7.31%

-2.22%

14.23%

24.77%

2,266

9604

הראל מסלול לבני 50 עד 60

-2.03%

-6.67%

-1.38%

14.05%

24.62%

937

9563

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה מסלול לבני 50-60

-2.22%

-7.27%

-4.31%

20.40%

30.12%

111

9630

ממוצע

-2.05%

-7.09%

-2.54%

16.04%

26.79%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

-0.90%

-5.29%

-1.14%

10.50%

19.54%

1,435

9564

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

-1.11%

-5.75%

-2.01%

11.25%

21.28%

1,730

9661

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

-1.13%

-6.04%

-1.67%

11.18%

20.60%

2,369

9729

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

-1.21%

-4.76%

-1.77%

18.09%

25.79%

84

9631

ממוצע

-1.09%

-5.46%

-1.65%

12.75%

21.80%