ברקת מאריך בפעם הרביעית את ההיתר הזמני לבנקים לייעץ ללקוחות בתחום הפנסיוני מחוץ לסניף 

תוקף ההארכה – לפחות 3 חודשים מיום התכנסות הכנסת ה-25 | מתי זה יהפוך לקבוע?

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
ד״ר משה ברקת, צילום: פאנדרד״ר משה ברקת, צילום: פאנדר

קרן מרדכי 26/07/2022

רשות שוק ההון הודיעה על הארכה נוספת של ההיתר הזמני לבנקים לייעץ ללקוחותיהם בתחום הפנסיוני מחוץ לסניף. מדובר בהארכה רביעית מאז פורסמה עמדת הממונה ד"ר שלמה ברקת לראשונה ב-2 בדצמבר 2020 – אז על רקע הקורונה. במסגרת עמדת הממונה שתוקפה מוארך זו הפעם הרביעית, מובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו.

ברשות מסבירים כי הסיבה לדחייה הנוספת הוא כוונת משרד האוצר לקדם הצעת חוק שמתירה לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני בטלפון או באמצעים דיגיטליים. הצעת החוק פורסמה ב-22 ביוני, אך ב-30 ביוני הכנסת ה-24 התפזרה. בנוסף, ברשות מציינים כי  לאחרונה התקבל בה מכתב מסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר איתי טמקין, לפיו בכוונתו להמליץ לשר האוצר בממשלה הנכנסת לקדם את הצעת החוק. 

"בנסיבות העניין, ובשים לב למצב במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, ולאור הכוונה כאמור לפעול לקידום תיקון לחוק הייעוץ הפנסיוני בהתאם להצעת החוק, יובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני," מסבירים ברשות.

תוקף ההארכה – עד תום 3 חודשים מיום התכנסות הכנסת ה-25

ברשות מציינים, כי עמדה זו (הארכת ההיתר הזמני. ק.מ.) תעמוד בתוקפה עד תום שלושה חודשים מיום התכנסות הכנסת ה-25, בדומה לקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת לעניין הארכת תקפם של חיקוקים, וכי אין בכוונת הרשות להאריך עמדה זו פעם נוספת, למעט אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון פגיעה אפשרית בלקוחות.