חיסכון לכל ילד - דירוג קופות הגמל חיסכון לכל ילד מיום ההקמה  

חיסכון לכל ילד: היכן החסכונות הגדולים - בבנקים או בקופות הגמל? ואיזה בנק וקופת גמל מנצחים בבחירה? מדו"ח הביטוח הלאומי שפורסם הבוקר עולה כי מרגע פתיחת תוכנית 'חיסכון לכל ילד' הופקדו יותר מ-20.4 מיליארד שקל בתוכנית; כ-79% מתוכניות החיסכון לכל ילד מנוהלות בקופות הגמל לעומת 21% תוכניות חיסכון בלבד שהתנהלו בבנקים; איזה בנק "מנצח" במספר הרב ביותר של חסכונות לכל ילד המנוהלים אצלו, ואיזו קופת גמל "מנצחת"?

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
חיסכון לכל ילד / מזרחי טפחות, צילום: יחצ מזרחי טפחות; הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואג; תמונות הפועלים, לאומי ודיסקונט: dreamstime; עיבוד: פאנדרחיסכון לכל ילד / מזרחי טפחות, צילום: יחצ מזרחי טפחות; הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואג; תמונות הפועלים, לאומי ודיסקונט: dreamstime; עיבוד: פאנדר

דניאל דותן, עורכת משנה 07/07/2024

קופות הגמל הן הבחירה המועדפת לתוכנית חיסכון לכל ילד, כפי שעולה מנתוני דו"ח הביטוח הלאומי שפורסמו הבוקר בנושא.

הביטוח הלאומי הוציא דוח מעקב על נתוני תוכנית 'חיסכון לכל ילד' המסכמים את נתוני התוכנית, מעורבות ההורים וסכום ההפקדות מתחילת שנת 2017 (תחילת התוכנית) וסיכום נתוני שנת 2023. 
מתחילת תוכנית 'חיסכון לכל ילד' הועברו יותר מ-20.4 מיליארד שקל לתוכנית החיסכון, 3.32 מיליארד שקל מתוכם הועברו בשנת 2023. 

עוד עולה מהנתונים, כי 41% מההורים לא בחרו מסלול השקעה עבור ילדיהם, ו-43% הורים לא עשו הפקדה נוספת מקצבת הילדים – דבר שעלול להנציח את האי-שוויון.

תוכנית חיסכון לכל ילד

כזכור, בינואר 2017 הושקה התוכנית שנועדה להבטיח לכל ילדי וילדות ישראל חיסכון שישמש אותם בהגיעם לגיל 18 או 21 ויעזור להם בתחילת דרכם כבוגרים. במסגרת התוכנית, המדינה מפקידה מידי חודש, נוסף על קצבת הילדים - 55 שקל לתוכנית החיסכון שההורים פתחו עבור ילדיהם. ההורים מצידם, זכאים להפקיד סכום נוסף של 55 שקל מכספי קצבת הילדים לה הם זכאים, ובכך להכפיל את סכום ההפקדה החודשי. 

בסוף 2023 דווח על יותר מ-3.7 מיליון חסכונות, כאשר 3.5 מיליון תוכניות חיסכון פעילות ו-116,793 מתוכן, תוכניות שהופסקו להן ההפקדות.

פדיונות בתוכנית חיסכון לכל ילד

במהלך 2023 – 115,893 תוכניות חיסכון נפדו במלואן ו-1,224 נפדו בחלקן וסך הפדיון שלהם עמד על כ-679 מיליון שקל. 

חסכונות בבנקים לעומת חסכונות בקופות גמל

מתוך סך תוכניות הפעילות של 'חיסכון לכל ילד' – 21% התנהלו בבנקים בעוד 79% מנוהלות בקופות הגמל השונות.

יש לציין, בשבוע שעבר עברה החלטה, שתיושם בשנת 2025 – שניתן יהיה לעבור מבנק לקופת גמל – דבר שלא היה אפשרי עד כה. 

הבנק "המנצח": באיזה בנק נוהלו הכי הרבה תוכניות חיסכון לכל ילד?

בדוח מינהל המחקר של הביטוח הלאומי מפורט התפלגות החסכונות שהיו פעילים בשנת 2023 בחלוקה לבנקים וקופות גמל כאשר מספר החסכונות (כמות הילדים) הרב יותר בבנקים נמצא בבנק הפועלים ולאחר מכן בבנק לאומי, בנק מרכנתיל ובנק דיסקונט. 

קופת הגמל "המנצחת": באיזו קופת גמל נוהלו הכי הרבה תוכניות חיסכון לכל ילד

מספר החסכונות (כמות הילדים) הרב ביותר בקופות הגמל נמצא באלטשולר שחם ולאחר מכן בקופות גמל הראל, הפניקס ומיטב דש.  


מכלל החסכונות שדווחו על ידי גופי ההשקעות ב-2023: מתוך 3.7 מיליון חסכונות רק ב- 2.05 מיליון נבחר מסלול חיסכון על ידי ההורים. כלומר, 55% בלבד מההורים בחרו מסלול חיסכון והיו מעורבים בבחירה.

לפי עיבוד הנתונים של מינהל המחקר בביטוח הלאומי, שיעור בחירת מסלול ההשקעה על ידי ההורים מתחילת התוכנית ועד סוף 2023, עבור 4.3 מיליון ילדים, כולל בתוכניות שנפדו, עומד על 59%.

ב-3.3 תוכניות של 'חיסכון לכל ילד' שבוצעה הפקדה במהלך שנת 2023, ב-57% מתוכן (1.9 מיליון) ההורים בחרו בהפקדה נוספת של 55 שקל שעוברת ישירות מקצבת הילדים. כלומר: 43% מההורים לא ביצעו הפקדה נוספת בחיסכון של הילדים שלהם.

מינואר 2017 ועד סוף 2023 הועברו לתוכניות החיסכון (כולל אלו שנפדו) סכום כולל של 20.4 מיליארד שקל כאשר – 14.6 מיליארד שקל (72%) הופקדו על ידי הביטוח הלאומי (הפקדת בסיס) ו-5.7 מיליארד שקל (28%) הופקדו במסגרת 'ההפקדה הנוספת' של ההורים המועברת מקצבת הילדים.

הרווח הכולל מההפקדות בבנקים ובקופות הגמל מהפעלת התוכנית הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל. (בדו"ח הביטוח הלאומי מפורט סך הרווחים לפי כל בנק וקופת גמל) 

כחלק בלתי נפרד מהתוכנית, ישנן מספר 'תחנות' לאורך התוכנית וניתן מענקים 'בתחנות אלה': ישנו מענק בגיל 3, בגיל 18 אם הוחלט להשאיר את כספי החיסכון עד גיל 21 ומענק נוסף בתום התוכנית – בגיל 21. 

לפי דוח הביטוח הלאומי ל-182.2 אלף ילדים שמלאו להם גיל 3 במהלך שנת 2023 – הופקד סכום של כ-50.1 מיליון שקל. 

ל-149.8 אלף ילדים שמלאו להם גיל 18 במהלך שנת 2023 – הופקדו מענקים על ידי הביטוח הלאומי בסך של 82.4 מיליון שקל.

ול-94.7 אלף מהילדים שמלאו להם 21 מהלך 2023, הביטוח הלאומי הפקיד סכום מענקים כולל של 52.1 מיליון שקל. 

בניגוד לשנת 2022 בה היו הפסדים בקופות הגמל שנפתחו בשנה זו, בחסכונות שנפתחו בשנת 2023 חל רווח שהסתכם בכ-8 מיליון שקל. בהפקדות בבנקים היה רווח שהסתכם בכ-260 אלף שקל בלבד.

בשנת 2023 נפתחו תוכניות חיסכון עבור 196,291 ילדים כאשר 108,463 ילדים מהם נולדו במהלך השנה – 87% מחסכונות נפתחו בקופות גמל בעוד 13% בלבד נפתחו בבנקים. ל-70,928 מן הילדים שנפתחה עבורם תוכנית חיסכון – הוריהם בחרו מסלול השקעה ול-37,535 ילדים נבחר מסלול השקעה כברירת מחדל בשל אי מעורבות ההורים. 

מתוך 37,535 ילדים שהוריהם לא בחרו בעבורם תוכנית, 7,140 (19%) מתוכם הם ילדים ראשונים במשפחה ו-30,395 (81%) הם ילדים שניים ואילך. משמעות הדבר שלאף אחד מן הילדים הללו לא נעשתה הפקדה נוספת של 55 שקל.

מ-70,928 הילדים שנולדו בשנת 2023 ושהוריהם בחרו עבורם תוכנית, כ-34% הם ילדים ראשונים ו-66% ילדים שניים או יותר. 

מהביטוח הלאומי נמסר: "תוכנית חיסכון לכל ילד היא תוכנית טובה והכרחית כחלק מצמצום הפערים והאי שוויון במדינת ישראל. עם זאת, המדינה יכולה לעשות את המקסימום מבחינתה אך יש אחריות גם על ההורים והמעורבות שלהם.  בחירת מסלול השקעה נכון עבור ילדיהם והכפלת ההפקדה שעוברת ישירות מקצבת הילדים במידת האפשר יכולה להביא לרווחים של עשרות ואפילו מאות אלפי שקל לכל ילד. הביטוח הלאומי עושה ככל יכולתו לקדם את ההסברה בנושא בשליחת מסרונים להורים, קמפיין הסברה, אתר האינטרנט - בו מפורט כל המידע הרלוונטי להורים וכן מוציא דו"ח שנתי לציבור כדי להגיד בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: מעורבות ההורים, בחירה נכונה של המסלול היא פשוטה מאוד, לא דורשת יותר מכמה פעולות מחשב בודדות ויכולה להביא כאמור לרווחים משמעותיים לילדי ישראל שיוכלו להתחיל את חייהם הבוגרים בצורה טובה יותר".

דירוג קופות הגמל "חיסכון לכל ילד" מיום תחילת הפעילות בשבע שנים ושלוש חודשים [05/24-02/17]

דירוג קופות הגמל "חיסכון לכל ילד" מתחילת הפעילות פברואר 2017 (החודש הראשון שיש לגביו תשואה) מציג תשואה ממוצעת של 45.23%+ (לא כולל קופות שאין להם תשואה מפברואר 2017 או קופות שמוזגו בתקופה). ממוצע התשואה של הקופות בסיכון מוגבר בלבד הנו 82.71%+ כאשר המובילה בתעשייה היא הקרן של אנליסט עם תשואה של מעל 120%+ כאשר הקרן הגדולה ביותר של אלטשולר שחם בהיקף 5.2 מיליארד שקלים נמצאת במקום השלישי עם תשואה של 82.02%+  .

ממוצע התשואה של הקופות במסלול בסיכון בינוני עומד על כ 41%+ כאשר הממוצע במסלול סיכון מועט עומד על 24.90%+ .
המובילה במסלול מועט היא אלטשולר שחם עם תשואה של 33.24%+ ובסיכון בינוני אנליסט עם תשואה של 53.39%+ 

 

 

 

 

 

 

שם קופה

מצטברת

ממוצעת שנתית 3 שנים אחורונות

ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות

יתרת נכסים לסוף התקופה

תקופת

מספר

 

לתקופת

 

 

 

דיווח

 

 

הדו"ח

 

 

 

 

 

אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

120.65%

7.38%

13.19%

635.1

05/24-02/17

11367

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

111.77%

9.36%

13.11%

96.3

05/24-02/17

11373

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

82.02%

2.68%

7.75%

5165.6

05/24-02/17

11327

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

81.77%

4.77%

8.99%

160.9

05/24-02/17

11323

*** הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

78.09%

5.68%

9.16%

213.2

05/24-02/17

11311

*** הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

77.50%

4.50%

9.52%

763.9

05/24-02/17

11377

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

75.95%

5.15%

9.22%

226.4

05/24-02/17

11387

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

74.07%

4.94%

8.95%

106.5

05/24-02/17

9898

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

63.89%

7.09%

7.79%

241.8

05/24-02/17

9420

סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

61.43%

4.34%

6.93%

15

05/24-02/17

11345

 

 

 

 

 

 

 

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

53.39%

4.44%

6.27%

156.5

05/24-02/17

11366

*** הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

45.46%

2.62%

5.68%

144.8

05/24-02/17

11312

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

45.37%

2.22%

5.18%

1771.7

05/24-02/17

11326

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

43.04%

4.26%

6.00%

13.6

05/24-02/17

11372

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

42.58%

3.48%

5.48%

221.5

05/24-02/17

11386

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

41.30%

3.28%

5.09%

142.4

05/24-02/17

11322

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

41.16%

2.87%

5.10%

109

05/24-02/17

9897

*** הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

40.95%

2.95%

5.12%

417.1

05/24-02/17

11376

אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

40.90%

2.05%

4.89%

806.4

05/24-02/17

11328

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

34.96%

2.75%

4.08%

26.8

05/24-02/17

9414

*** הפניקס חיסכון לילד - הלכה

34.92%

2.63%

4.39%

50.4

05/24-02/17

11335

*** הראל חסכון לילד - הלכה

34.60%

3.08%

4.41%

2201.4

05/24-02/17

9555

מיטב חיסכון לילד - הלכה

33.33%

2.60%

4.51%

306.3

05/24-02/17

11388

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

33.24%

1.81%

4.18%

937

05/24-02/17

11325

מגדל חסכון לילד - הלכה

32.83%

2.38%

4.07%

114.1

05/24-02/17

9895

מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה

31.40%

2.12%

3.86%

112.4

05/24-02/17

11320

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

30.07%

2.46%

3.97%

497.8

05/24-02/17

11385

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

28.86%

2.20%

3.54%

439.5

05/24-02/17

11365

*** הפניקס חיסכון לילד- שריעה

27.72%

8.47%

4.88%

63.3

05/24-02/17

11352

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

27.30%

1.64%

3.25%

483.6

05/24-02/17

9896

מור חיסכון לילד - הלכה

25.55%

4.47%

4.21%

75.8

05/24-02/17

9113

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

24.08%

2.41%

3.25%

421.3

05/24-02/17

11374

*** הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

22.24%

1.54%

2.58%

1100.1

05/24-02/17

11375

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

22.11%

0.80%

2.30%

420.3

05/24-02/17

9421

סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

21.69%

1.78%

2.79%

2.9

05/24-02/17

11344

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

20.52%

1.42%

2.27%

490.2

05/24-02/17

11321

*** הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

20.33%

0.80%

2.23%

843.2

05/24-02/17

11310

סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

20.26%

1.83%

3.16%

427

05/24-02/17

11343

מור חיסכון לילד - שריעה

16.85%

5.28%

3.11%

18.1

05/24-02/17

9303

 

 

 

 

 

 

 

בוצע מיזוג, לפרטים לחץ על שם המסלול

 

 

 

 

 

***