סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם השתלמות כללי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1093
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  12.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע מעת לעת.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.25% -0.35%
שנה
8.17%
5 שנים 3 שנים
44.77% 12.42%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.68% 3.98%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.62% 0.33%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.33 1.34
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.21 1.31
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 1.33
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
62.13 164.85
העברות בין קופות צבירה נטו
254.18 356.9
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.70% 15168.13
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
15,168.13-0.35%06/2017
14,873.751.27%05/2017
14,416.081.05%04/2017
14,024.551.09%03/2017
13,676.910.92%02/2017
13,380.770.21%01/2017
13,187.601.01%12/2016
12,818.320.25%11/2016
12,698.520.72%10/2016
12,491.77-0.67%09/2016
12,502.800.28%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.52%, חשיפה למניות
26.29%חשיפה לחול
15.53%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
49.25%אגח ממשלתיות סחירות
19.19%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.87%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.21%הלוואות
4.78%נכסים אחרים
3.93%מזומנים ושווי מזומנים
3.48%אגח קונצרניות לא סחירות
1.78%קרנות נאמנות
0.53%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
83.81%נכסים סחירים ונזילים
16.19%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.36%נכסים בארץ
18.64%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
28.29%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
18.53%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.27%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.17%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.49%הלוואות לעמיתים
3.15%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.83%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.77%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.52%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.43%מקמ
2.24%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.07%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.35%קרנות גידור בחול
1.26%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.09%קרנות השקעה אחרות
0.94%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.84%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.72%קרנות השקעה אחרות בחול
0.63%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.58%הלוואות לא מובטחות
0.54%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.53%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.51%מניות לא סחירות
0.44%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.35%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.35%קרנות הון סיכון
0.34%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
0.33%קרנות נדלן בחול
0.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.31%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.25%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.25%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.22%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.21%הלוואות בחול לא מובטחות
0.20%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.18%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.15%קרנות נדלן
0.12%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%קרנות גידור
0.10%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.10%Warrants אופציות מסוג
0.10%מניות היתר
0.10%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.08%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.05%קרנות הון סיכון בחול
0.05%זכויות במקרקעין מניבים
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%חייבים שונים
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.02%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.17%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית