סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם השתלמות כללי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1093
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  12.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע מעת לעת.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.73% 0.89%
שנה
8.12%
5 שנים 3 שנים
42.38% 14.03%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.32% 4.47%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.59% 0.37%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.28 1.32
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.33 1.43
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.04 1.41
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
66.71 171.55
העברות בין קופות צבירה נטו
331.98 436.82
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.90% 16285.54
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
16,285.540.89%08/2017
15,716.491.47%07/2017
15,168.13-0.35%06/2017
14,873.751.27%05/2017
14,416.081.05%04/2017
14,024.551.09%03/2017
13,676.910.92%02/2017
13,380.770.21%01/2017
13,187.601.01%12/2016
12,818.320.25%11/2016
12,698.520.72%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.38%, חשיפה למניות
25.24%חשיפה לחול
18.31%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
48.37%אגח ממשלתיות סחירות
19.15%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.12%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.11%הלוואות
5.54%מזומנים ושווי מזומנים
4.66%נכסים אחרים
3.20%אגח קונצרניות לא סחירות
2.04%פיקדונות
1.82%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
82.95%נכסים סחירים ונזילים
17.05%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.01%נכסים בארץ
18.99%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
27.18%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
18.92%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.19%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.90%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.71%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.54%הלוואות לעמיתים
3.51%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.72%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.47%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.26%מקמ
1.55%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
1.36%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.31%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.31%קרנות גידור בחול
1.06%קרנות השקעה אחרות
0.96%קרנות השקעה אחרות בחול
0.82%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.64%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.54%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.54%הלוואות לא מובטחות
0.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.49%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.48%מניות לא סחירות
0.48%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.43%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.36%קרנות הון סיכון
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.34%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
0.32%קרנות נדלן בחול
0.29%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.24%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.21%הלוואות בחול לא מובטחות
0.20%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.20%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.19%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.14%קרנות נדלן
0.12%מניות היתר
0.12%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.12%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.09%קרנות גידור
0.09%Warrants אופציות מסוג
0.08%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.07%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.05%קרנות הון סיכון בחול
0.05%זכויות במקרקעין מניבים
0.04%חייבים שונים
0.03%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.05%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.33%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית