התמחות משנית

שם מספר נכסים צבירה

התמחות ראשית

שם מספר נכסים צבירה

מוצר השקעה

שם מספר נכסים צבירה

 

מספר - קופות/קרנות

נכסים - במיליוני ש"ח

צבירה - חודשית במיליוני ש"ח