סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  11394
שם תאגיד שולט:  ילין לפידות החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  .7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.72% -1.61%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.13 5.3
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.03 5.14
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.80% 32.21
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
32.21-1.61%06/2017
27.602.27%05/2017
20.681.85%04/2017
15.431.02%03/2017
9.332.17%02/2017
4.330.89%01/2017
1.260.00%12/2016
0.000.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
78.16%, חשיפה למניות
44.89%חשיפה לחול
23.68%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
44.92%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.47%אגח ממשלתיות סחירות
18.02%מזומנים ושווי מזומנים
3.81%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.01%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
-0.24%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.30%נכסים סחירים ונזילים
-0.30%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
94.68%נכסים בארץ
5.32%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
14.72%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.22%מניות השייכות למדד תא 25/35
13.85%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
13.00%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
8.83%מניות היתר
8.64%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.91%מקמ
4.17%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.60%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.31%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.22%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.84%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.68%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.40%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.33%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.22%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%חייבים שונים
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.14%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.22%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות