סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  127
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  22.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.51% 1.27%
שנה
10.62%
5 שנים 3 שנים
47.88% 13.51%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.14% 4.32%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.65% 0.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.92 2.73
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.41 0.39
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.44 0.68
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.61 0.78
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.09 -1.92
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.90% 186.37
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
186.371.27%04/2017
185.960.39%03/2017
184.082.12%02/2017
201.280.66%01/2017
189.021.98%12/2016
190.021.63%11/2016
186.47-0.15%10/2016
188.06-0.93%09/2016
191.750.59%08/2016
192.174.77%07/2016
182.36-2.46%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
98.92%, חשיפה למניות
56.82%חשיפה לחול
18.04%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
87.98%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.82%קרנות נאמנות
4.18%מזומנים ושווי מזומנים
1.59%נכסים אחרים
1.18%אגח קונצרניות לא סחירות
0.13%הלוואות
0.13%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.55%נכסים סחירים ונזילים
3.45%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
61.26%נכסים בחול ובמטח
38.74%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
43.23%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
22.53%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.21%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.70%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.82%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.07%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.65%מניות היתר
2.06%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.98%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.13%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
1.07%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.57%מניות לא סחירות
0.56%חייבים שונים
0.14%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.12%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.11%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.07%הלוואות לעמיתים
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.01%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%הלוואות לא מובטחות
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.10%זכאים ירשם במינוס
-0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.13%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות