סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
השתלמות משפטנים מנייתי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1454
שם תאגיד שולט:  הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס אגודה עותמאנית
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בעמ
ותק:  8.3 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.41
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.35% 1.31%
שנה
8.91%
5 שנים 3 שנים
35.18% 14.61%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.21% 4.65%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.50% 0.38%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.45 2.44
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.21 0.25
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 0.61
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.03
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0.03
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.60% 2.81
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2.811.31%04/2017
2.75-0.15%03/2017
2.731.17%02/2017
2.680.01%01/2017
2.801.72%12/2016
2.712.30%11/2016
2.630.04%10/2016
2.60-0.83%09/2016
2.600.23%08/2016
2.563.75%07/2016
2.44-2.08%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
85.69%, חשיפה למניות
50.21%חשיפה לחול
40.25%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
85.53%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.67%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
4.37%מזומנים ושווי מזומנים
0.26%קרנות נאמנות
0.17%נכסים אחרים
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.83%נכסים סחירים ונזילים
0.17%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.70%נכסים בארץ
27.30%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
27.06%מניות השייכות למדד תא 25/35
26.42%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
19.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
6.50%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.63%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.60%מניות זרות הנסחרות בארץ
4.11%פחק/פרי
2.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.12%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.36%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.25%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.17%מניות היתר
0.11%חייבים שונים
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.02%זכאים ירשם במינוס