סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
השתלמות משפטנים מנייתי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1454
שם תאגיד שולט:  הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס אגודה עותמאנית
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בעמ
ותק:  8.5 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.41
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.68% -0.95%
שנה
10.23%
5 שנים 3 שנים
45.69% 13.21%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.82% 4.22%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.63% 0.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.28 2.44
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.3 0.33
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.76 0.73
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.03
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0.03
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.70% 2.86
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2.86-0.95%06/2017
2.861.28%05/2017
2.811.31%04/2017
2.75-0.15%03/2017
2.731.17%02/2017
2.680.01%01/2017
2.801.72%12/2016
2.712.30%11/2016
2.630.04%10/2016
2.60-0.83%09/2016
2.600.23%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
83.19%, חשיפה למניות
47.30%חשיפה לחול
26.99%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
82.94%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.54%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.23%מזומנים ושווי מזומנים
0.25%קרנות נאמנות
0.04%נכסים אחרים
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.96%נכסים סחירים ונזילים
0.04%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.10%נכסים בארץ
27.90%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.91%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
25.55%מניות השייכות למדד תא 25/35
18.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
6.59%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.73%פחק/פרי
4.71%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.61%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.10%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.93%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.83%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.38%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.09%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.35%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.32%מניות היתר
0.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.12%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.10%חייבים שונים
-0.02%זכאים ירשם במינוס
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח