סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7231
שם תאגיד שולט:  אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.56
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.85% -0.77%
שנה
6.39%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.03
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.33 -0.3
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.10% 5.51
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5.51-0.77%06/2017
5.861.13%05/2017
5.871.31%04/2017
5.700.11%03/2017
5.920.76%02/2017
5.83-0.68%01/2017
6.211.50%12/2016
6.080.88%11/2016
5.88-0.46%10/2016
6.20-0.51%09/2016
6.280.03%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
50.22%, חשיפה למניות
20.04%חשיפה לחול
19.47%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
47.24%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.78%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.81%אגח ממשלתיות סחירות
2.97%קרנות נאמנות
2.73%אגח קונצרניות לא סחירות
1.17%מזומנים ושווי מזומנים
0.30%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.97%נכסים סחירים ונזילים
3.03%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
97.98%נכסים בארץ
2.02%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
20.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
18.68%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
12.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
9.35%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.19%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.45%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.62%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
4.24%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
3.48%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.97%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
1.78%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.36%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.33%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.16%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.96%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.66%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.45%BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.22%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.13%חייבים שונים
0.01%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
-0.05%זכאים ירשם במינוס