סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  8626
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  2.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.29% 1.56%
שנה
11.92%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.17 1.39
העברות בין קופות צבירה נטו
1.33 2.55
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.80% 225.2
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
225.201.56%04/2017
219.32-0.35%03/2017
218.012.39%02/2017
210.680.64%01/2017
203.532.10%12/2016
192.801.00%11/2016
190.62-1.38%10/2016
191.710.14%09/2016
186.731.25%08/2016
178.295.89%07/2016
164.36-3.08%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
96.13%, חשיפה למניות
69.36%חשיפה לחול
15.72%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
90.99%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.31%פיקדונות
1.51%הלוואות
1.19%מזומנים ושווי מזומנים
0.01%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%קרנות נאמנות
-0.01%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
91.72%נכסים סחירים ונזילים
8.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.36%נכסים בארץ
16.64%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
41.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
19.97%מניות השייכות למדד תא 25/35
15.11%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.55%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
6.31%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
1.51%הלוואות לעמיתים
1.24%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.55%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.50%פחק/פרי
0.30%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.23%מניות לא סחירות
0.21%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.07%חייבים שונים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.00%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.00%מניות היתר
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-1.41%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים