סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס השתלמות - מסלול מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  968
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  13.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   הפניקס מסלול מנייתי – החברה תשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ 50% מנכסי המסלול.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.94
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.06% -0.76%
שנה
17.46%
5 שנים 3 שנים
76.40% 22.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
12.02% 6.85%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.95% 0.55%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.44 2.59
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.01 1.03
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
6.6 1.15
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.51 0.82
העברות בין קופות צבירה נטו
1.14 1.45
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.80% 61.49
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
61.49-0.76%06/2017
60.552.08%05/2017
58.371.47%04/2017
56.890.65%03/2017
55.331.95%02/2017
54.691.50%01/2017
51.761.69%11/2016
50.410.19%10/2016
50.70-0.79%09/2016
51.381.47%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
89.93%, חשיפה למניות
55.40%חשיפה לחול
21.25%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
58.70%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.41%מזומנים ושווי מזומנים
12.07%פיקדונות
6.85%קרנות נאמנות
1.69%נכסים אחרים
1.18%אגח ממשלתיות סחירות
0.07%הלוואות
0.04%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.18%נכסים סחירים ונזילים
13.82%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.71%נכסים בארץ
29.29%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
21.90%מניות השייכות למדד תא 25/35
16.58%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
10.50%מניות השייכות למדד תא 75/90
8.56%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
8.32%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
6.85%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
5.08%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
5.03%פחק/פרי
4.48%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.30%מניות היתר
2.10%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.35%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.18%מקמ
1.14%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.84%לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.81%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ
0.74%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.46%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.38%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.17%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.14%קרנות גידור בחול
0.13%Warrants אופציות מסוג
0.07%הלוואות לעמיתים
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.03%חייבים שונים
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%מניות לא סחירות
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
-0.01%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.03%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.08%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short