סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9730
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.13% 1.40%
שנה
9.40%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.31 0.61
העברות בין קופות צבירה נטו
0.83 0.13
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.50% 555.97
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
555.971.40%04/2017
548.500.76%03/2017
543.201.01%02/2017
537.020.90%01/2017
535.211.08%12/2016
526.460.31%11/2016
528.340.23%10/2016
532.17-0.42%09/2016
542.480.42%08/2016
551.203.01%07/2016
544.92-0.43%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
43.72%, חשיפה למניות
23.39%חשיפה לחול
19.18%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
38.58%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.98%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
14.76%אגח ממשלתיות סחירות
8.14%מזומנים ושווי מזומנים
3.80%אגח קונצרניות לא סחירות
0.44%הלוואות
0.29%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.49%נכסים סחירים ונזילים
4.51%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.67%נכסים בארץ
24.33%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
13.39%מניות השייכות למדד תא 25/35
9.95%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.60%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
8.00%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.48%מניות השייכות למדד תא 75/90
6.60%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.95%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
5.77%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.81%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.71%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.15%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.14%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.94%מניות היתר
1.68%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.36%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.13%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.01%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.87%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.66%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.62%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.52%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.47%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.44%הלוואות לעמיתים
0.38%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.38%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.38%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.33%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.30%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.29%חייבים שונים
0.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.15%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.08%Warrants אופציות מסוג
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס