סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9730
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.35% -1.14%
שנה
9.24%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.43 1.05
העברות בין קופות צבירה נטו
5.35 4.97
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.90% 568.55
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
568.55-1.14%06/2017
570.441.37%05/2017
555.971.40%04/2017
548.500.76%03/2017
543.201.01%02/2017
537.020.90%01/2017
535.211.08%12/2016
526.460.31%11/2016
528.340.23%10/2016
532.17-0.42%09/2016
542.480.42%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
42.21%, חשיפה למניות
20.79%חשיפה לחול
17.85%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
36.20%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.92%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
14.31%אגח ממשלתיות סחירות
12.68%מזומנים ושווי מזומנים
3.27%אגח קונצרניות לא סחירות
0.50%הלוואות
0.11%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.03%נכסים סחירים ונזילים
3.97%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.67%נכסים בארץ
22.33%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
13.04%מניות השייכות למדד תא 25/35
10.33%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
8.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.26%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.76%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.10%מניות השייכות למדד תא 75/90
6.52%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.62%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.41%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.58%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.04%מניות היתר
2.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.99%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.53%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.11%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.83%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.83%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.71%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.59%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.50%הלוואות לעמיתים
0.50%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.44%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.36%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.36%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.35%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.31%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%חייבים שונים
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.15%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES