סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9730
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.19% 0.59%
שנה
7.46%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.95 3.37
העברות בין קופות צבירה נטו
3.64 6.06
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.40% 590.36
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
590.360.59%08/2017
581.181.16%07/2017
568.55-1.14%06/2017
570.441.37%05/2017
555.971.40%04/2017
548.500.76%03/2017
543.201.01%02/2017
537.020.90%01/2017
535.211.08%12/2016
526.460.31%11/2016
528.340.23%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
42.08%, חשיפה למניות
24.84%חשיפה לחול
18.74%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
35.84%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.81%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
14.11%מזומנים ושווי מזומנים
13.98%אגח ממשלתיות סחירות
2.80%אגח קונצרניות לא סחירות
0.48%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
-0.02%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.72%נכסים סחירים ונזילים
3.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.95%נכסים בארץ
23.05%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
13.05%מניות השייכות למדד תא 25/35
11.16%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
8.85%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.69%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.52%מניות השייכות למדד תא 75/90
6.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.35%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.10%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.65%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.11%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.95%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.77%מניות היתר
1.54%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.40%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.40%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.11%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.84%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.59%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.56%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.55%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.48%הלוואות לעמיתים
0.44%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.35%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.30%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.26%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.22%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.21%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.14%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%חייבים שונים
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח