סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9950
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.94% 1.20%
שנה
9.18%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.95 21.67
העברות בין קופות צבירה נטו
52.33 72.05
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.70% 1583.25
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,583.251.20%04/2017
1,494.941.23%03/2017
1,433.171.20%02/2017
1,370.840.26%01/2017
1,328.001.21%12/2016
1,271.160.51%11/2016
1,241.080.74%10/2016
1,214.58-0.64%09/2016
1,204.900.45%08/2016
1,190.302.52%07/2016
1,153.58-0.66%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
41.71%, חשיפה למניות
31.96%חשיפה לחול
23.17%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
46.61%אגח ממשלתיות סחירות
22.48%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.69%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
5.65%מזומנים ושווי מזומנים
4.91%נכסים אחרים
4.82%הלוואות
3.08%אגח קונצרניות לא סחירות
1.24%קרנות נאמנות
0.52%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.73%נכסים סחירים ונזילים
14.27%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.85%נכסים בארץ
17.15%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
28.83%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.14%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.84%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.56%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.32%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.96%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.95%מקמ
2.34%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.86%הלוואות לעמיתים
1.24%קרנות גידור בחול
1.17%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.15%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.12%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.02%קרנות השקעה אחרות
0.89%הלוואות לא מובטחות
0.76%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.73%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.66%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.63%קרנות השקעה אחרות בחול
0.61%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.61%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.53%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.50%מניות לא סחירות
0.41%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.41%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.39%קרנות נדלן בחול
0.34%קרנות הון סיכון
0.33%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.25%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.25%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.24%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.24%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
0.21%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.21%מניות היתר
0.21%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.20%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.18%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%הלוואות בחול לא מובטחות
0.15%קרנות נדלן
0.13%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.13%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.12%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.11%חייבים שונים
0.11%Warrants אופציות מסוג
0.11%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.09%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%קרנות גידור
0.08%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.05%זכויות במקרקעין מניבים
0.04%קרנות הון סיכון בחול
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.03%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח