סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9950
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.05% -0.40%
שנה
10.15%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.25 19.22
העברות בין קופות צבירה נטו
67.31 84.28
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.10% 1757.98
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,757.98-0.40%06/2017
1,681.701.47%05/2017
1,583.251.20%04/2017
1,494.941.23%03/2017
1,433.171.20%02/2017
1,370.840.26%01/2017
1,328.001.21%12/2016
1,271.160.51%11/2016
1,241.080.74%10/2016
1,214.58-0.64%09/2016
1,204.900.45%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
44.29%, חשיפה למניות
32.08%חשיפה לחול
22.32%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
48.16%אגח ממשלתיות סחירות
25.08%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.51%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
4.02%מזומנים ושווי מזומנים
4.02%נכסים אחרים
3.87%הלוואות
2.64%אגח קונצרניות לא סחירות
2.25%קרנות נאמנות
0.45%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.75%נכסים סחירים ונזילים
12.25%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.60%נכסים בארץ
19.40%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
29.48%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.37%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.04%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.04%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.03%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.97%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.63%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.31%מקמ
2.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.02%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.80%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.77%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.66%הלוואות לעמיתים
1.15%קרנות גידור בחול
1.05%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.94%קרנות השקעה אחרות
0.91%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.69%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.59%קרנות השקעה אחרות בחול
0.56%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.52%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.50%מניות לא סחירות
0.47%הלוואות לא מובטחות
0.45%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.36%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.34%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.33%קרנות נדלן בחול
0.32%קרנות הון סיכון
0.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.30%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.21%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.21%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.20%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
0.18%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.17%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.17%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.16%הלוואות בחול לא מובטחות
0.15%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.15%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.15%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%קרנות נדלן
0.11%Warrants אופציות מסוג
0.10%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.09%מניות היתר
0.08%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.08%קרנות גידור
0.07%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.04%זכויות במקרקעין מניבים
0.04%קרנות הון סיכון בחול
0.03%חייבים שונים
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.21%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES