סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9950
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.78% 0.99%
שנה
9.74%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.57 22.19
העברות בין קופות צבירה נטו
118.32 138.94
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.00% 2072.76
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2,072.760.99%08/2017
1,915.711.59%07/2017
1,757.98-0.40%06/2017
1,681.701.47%05/2017
1,583.251.20%04/2017
1,494.941.23%03/2017
1,433.171.20%02/2017
1,370.840.26%01/2017
1,328.001.21%12/2016
1,271.160.51%11/2016
1,241.080.74%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
43.32%, חשיפה למניות
30.27%חשיפה לחול
24.67%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
45.03%אגח ממשלתיות סחירות
24.52%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.29%מזומנים ושווי מזומנים
7.65%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
3.58%נכסים אחרים
3.48%הלוואות
2.22%אגח קונצרניות לא סחירות
2.20%קרנות נאמנות
2.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.73%נכסים סחירים ונזילים
12.27%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.86%נכסים בארץ
19.14%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
27.15%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.38%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.69%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.55%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.52%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.50%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.44%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.71%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.70%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.63%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
1.54%הלוואות לעמיתים
1.51%מקמ
1.40%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.24%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.01%קרנות גידור בחול
0.83%קרנות השקעה אחרות
0.76%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.74%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.73%קרנות השקעה אחרות בחול
0.72%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.53%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.50%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.42%מניות לא סחירות
0.40%הלוואות לא מובטחות
0.38%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.37%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.32%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.30%קרנות הון סיכון
0.29%קרנות נדלן בחול
0.23%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.20%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.18%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
0.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.16%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.15%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.14%הלוואות בחול לא מובטחות
0.14%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.13%מניות היתר
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%קרנות נדלן
0.09%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%Warrants אופציות מסוג
0.07%קרנות גידור
0.06%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.05%חייבים שונים
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%קרנות הון סיכון בחול
0.04%זכויות במקרקעין מניבים
0.04%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.23%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית